Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat houdt verpanden in?

Verpanden is de via hypotheekakte vastgelegde verplichting dat (bijvoorbeeld) een levensverzekering onlosmakelijk verbonden is aan een hypotheek als aflossingsverplichting.

Bij verpanding van een levensverzekering (in het bijzonder kapitaalverzekering) worden de rechten uit de polis overgedragen aan de geldverstrekker. Wanneer de polis tot uitkering komt (bijvoorbeeld bij overlijden of aan het eind van de looptijd), wordt met de uitkering de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost. Door ondertekening van de hypotheekakte (met daarin meestal een clausule over verpanding) of een aparte zogenoemde pandakte geef je toestemming voor de verpanding. Aan de hand van de akte zal de betrokken verzekeringsmaatschappij de verpanding vastleggen in de polis. 

Verpanding kapitaalverzekering
De geldverstrekker wil graag dat je de rechten uit een levensverzekering (in het bijzonder de kapitaalverzekering) verpandt, ofwel overdraagt aan de geldverstrekker. De geldverstrekker is daardoor eerste rechthebbende bij uitkering. U verpandt de rechten door bij de notaris de hypotheekakte  - met daarin meestal een clausule over verpanding - of een aparte zogenoemde pandakte te ondertekenen. 

De verpanding van de levensverzekering (kapitaalverzekering) vervalt als de hypotheekschuld is afgelost of is overgesloten naar een andere geldverstrekker. De (vorige) geldverstrekker vraagt de verzekeringsmaatschappij dan om de verpanding te laten vervallen. 

Je doet er goed aan te checken of de verpanding inderdaad is vervallen. Ook kan de situatie zich voordoen dat je een nieuwe verzekering wilt sluiten ter vervanging van de verpande polis. In dat geval zul je vooraf moeten overleggen met de geldverstrekker. Deze zal de nieuwe verzekering eerst willen beoordelen en laten verpanden, voordat de oude verpanding wordt losgelaten. Voor dergelijke wijzigingen worden veelal administratiekosten in rekening gebracht.

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak