Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet isĀ een leningvorm waarbij je een bepaalde opnamelimiet afspreekt. Is je saldo lager dan de limiet, dan kan je het meerdere opnemen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen gedeelte.

Pot met geld

Hoe werkt een doorlopende krediet?

Met een doorlopend krediet heb je de mogelijkheid om tot een kredietlimiet geld op te nemen. Het doorlopend krediet kan je ineens of in gedeelten opnemen. Een doorlopend krediet kan makkelijk zijn als je niet meteen al het geld nodig hebt, bijvoorbeeld in het geval van een verbouwing. Of als je nog niet precies weet hoeveel geld je nodig hebt. Je betaalt alleen rente over het opgenomen gedeelte. Extra aflossing of vervroegde complete aflossing is altijd toegestaan zonder extra kosten.

Als je een lening afsluit, ben jij de kredietnemer en is de bank de kredietgever. Het bedrag dat je leent is de kredietsom en voor de lening betaal je een kredietvergoeding. Het totale bedrag dat je aan het eind van de looptijd betaald hebt, is het contractbedrag. Je betaalt maandelijks een bedrag aan de kredietgever en dat is het termijnbedrag.

De kredietvergoeding is bij een doorlopend krediet vaak voordeliger dan een ander soort krediet. Een nadeel is echter dat de rente niet voor de hele looptijd vaststaat. Je betaalt wel elke maand een vast bedrag aan kredietvergoeding en aflossing, maar welk gedeelte de aflossing is en welk gedeelte de kredietvergoeding, hangt af van de rentestand op dat moment. Door de mogelijkheid om het geld opnieuw op te nemen en door de variabele rente is van tevoren niet bekend wanneer een doorlopend krediet precies is afgelost.

Geldkrediet en goederenkrediet

Een doorlopend krediet kan voorkomen in de vorm van zowel een geldkrediet als een goederenkrediet. Bij doorlopend geldkrediet krijg je geld in je handen en bij een doorlopend goederenkrediet een consumptiegoed. Eigenlijk is een doorlopend goederenkrediet een manier van gespreid betalen, met andere woorden: kopen op afbetaling.

Kenmerken van een doorlopend krediet

  • opnames zijn mogelijk tot de overeengekomen limiet;
  • onbeperkt aflossen is toegestaan zonder extra kosten;
  • er is sprake van een maandelijkse betaling van het termijnbedrag;
  • heropnames zijn toegestaan onder bepaalde voorwaarden;
  • minimale kredietlimiet is meestal 10.000 euro;
  • maximale kredietlimiet is vaak 40.000 euro;
  • maximale leeftijd bij afsluiten is zestig tot zeventig jaar;
  • overlijdensrisicoverzekering is meestal optioneel;
  • maandelijks overzicht consumptiegoed is direct eigendom.

Termijnbedrag consumptief krediet

Het termijnbedrag is het maandelijkse bedrag dat je aan de kredietgever betaald. Dit bestaat uit een gedeelte kredietvergoeding, waaronder de rente en kosten, en een gedeelte aflossing. De rente is variabel, afhankelijk van de marktrente, en wordt berekend over de restantschuld.

Als je een lage restantschuld hebt, is het rentegedeelte in de maandtermijn lager dan wanneer je een hoge restantschuld hebt. Ook verandert deze verhouding bij een stijging van de marktrente. In het geval stijgt namelijk het gedeelte kredietvergoeding binnen het termijn bedrag en wordt het gedeelte aflossing minder. Hierdoor wordt ook de looptijd langer. Je lost immers minder snel af.

Er zijn twee manieren waarop de hoogte van het termijnbedrag van een doorlopend krediet kan worden vastgesteld.

1. Vast termijnbedrag
Een vast termijnbedrag is zowel bij doorlopend geldkrediet als bij een doorlopend goederenkrediet mogelijk. Hierbij betaal je altijd een vast percentage van de kredietlimiet.

2. Variabel termijnbedrag
Een variabel termijnbedrag is alleen bij een doorlopend geldkrediet mogelijk. In dit geval bedraagt de hoogte van het termijnbedrag 2 procent van het uitstaande debetsaldo. Hierdoor wordt het termijnbedrag elke maand lager, mits je natuurlijk geen heropnames opneemt. Bij een variabele termijnbedrag doe je er langer over om de schuld terug te betalen dan bij een vaste termijnbedrag.

Looptijd consumptief krediet

De looptijd van een doorlopend krediet is variabel omdat je heropnames kunt doen en omdat de rente aan veranderingen onderhevig is. Een doorlopend krediet kent wel een theoretische looptijd. De theoretische looptijd heeft als doel om je een indruk te geven van de periode waarin het doorlopend krediet afgelost zou kunnen zijn. Kredietgevers zijn verplicht om de theoretische looptijd in hun kredietaanbiedingen kenbaar te maken.

Opnamerestrictienorm

De opnamerestrictienorm is het aantal termijnbedragen dat afgelost dient te zijn, voordat je opnieuw mag opnemen. Door middel van deze norm willen kredietgevers voor dat je elke maand het afgeloste deel van de kredietlimiet weer opneemt. Met andere woorden: dat je de opnameruimte elke maand volledig benut.

Hiermee wordt voorkomen dat je altijd een schuld hebt ter hoogte van het kredietlimiet. Je zou denken dat kredietgevers daar juist blij mee zijn vanwege de hoogte van het bedrag dat deze hierdoor aan rente ontvangt. In dit geval weegt het risico dat je als klant het kredietbedrag niet meer terugbetaalt zwaarder dan de hogere rente-inkomsten.

Tegenwoordig mag je geen nieuw doorlopend krediet meer afsluiten.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk