Private lease auto en een hypotheek afsluiten

Een auto kopen op basis van een private lease constructie wordt steeds populairder. Inmiddels bieden vrijwel alle automaatschappijen de mogelijkheid aan. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een private leasecontract invloed heeft op wat je maximaal kunt lenen.

 

Wat is private lease?

Bij private lease rijd je als particulier in een nieuwe auto, maar word je nooit eigenaar van de auto. Je betaalt maandelijks een vast bedrag, waarin alle kosten voor de auto, behalve brandstof, zijn inbegrepen. Vaak kun je kiezen uit een looptijd van 12, 24, 36, 48 of 60 maanden en uit een maximaal aantal kilometers per jaar van bijvoorbeeld 10.000, 15.000 of 20.000. Na de afgesproken leaseperiode lever je de auto in en worden de te veel gereden kilometers en niet-acceptabele schades verrekend.

Private lease en BKR registratie

Een private leasecontract wordt geregistreerd bij het BKR (het Bureau Krediet Registratie), onder de code OA (Operational Autolease). Dit houdt in dat een private leasecontract invloed heeft op je maximale hypotheek. Vaak word je hier bij het aangaan van een dergelijk contract niet actief op gewezen en kom je er pas achter op het moment dat je daadwerkelijk een hypotheek wilt afsluiten. Let op: het gaat hier alleen om private leasen, niet om zakelijk leasen.

Private lease bestaat uit twee delen: een financieel en een servicedeel (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Alleen het financiële deel wordt geregistreerd bij het BKR, dit bedraagt 65% van de totale leasesom. Een geldverstrekker ziet dit deel als een financiële verplichting, waardoor dit een negatieve invloed heeft op je maximale leenbedrag. 

Rekenvoorbeeld private lease en hypotheek

Patrick en Elise hebben ieder een inkomen van € 25.000 per jaar. Zij zijn een private leasecontract aangegaan met een looptijd van 48 maanden (vier jaar). Maandelijks betalen zij € 340. De totale kosten komen daarmee uit op € 16.320 (48 x € 340). De OA codering die bij het BKR voor deze private lease geregistreerd wordt bedraagt 65% van de totale kosten, oftewel € 10.608 (65% van € 16.320).*

De geldverstrekker neemt 2% van dit totaalbedrag mee als maandelijkse financiële verplichting; dit komt neer op € 212 per maand (2% van € 10.608). Dit zorgt ervoor dat Patrick en Elise € 63.500 minder mogen lenen.**

In onderstaande tabel vind je voor een aantal private leasebedragen (met een leasecontract van 48 maanden) het effect op het leenbedrag:

Maandbedrag 
private lease

Financieel deel

Maandelijkse 
financiële 
verplichting

Verschil in leenbedrag

€ 250

€ 7.800

€ 156

€ 46.811

€ 300

€ 9.360

€ 187

€ 56.114

€ 340

€ 10.608

€ 212

€ 63.615

€ 420

€ 13.104

€ 262

€ 78.619

 

Let op: deze rekenvoorbeelden zijn een indicatie. Maak voor een exacte berekening een afspraak met een hypotheekadviseur.

Een huis kopen met een private lease contract

Wil je een private leasecontract aangaan, dan is het verstandig om te bedenken of je tijdens de looptijd van het contract van plan bent een huis te kopen. Is het antwoord ja, bedenk dan dat het leasecontract van grote invloed kan zijn op je leenbedrag. Als je al een huis hebt gekocht en je sluit daarna een private leasecontract af, dan heeft dit geen invloed op je lopende hypotheek. Meer weten? Maak een afspraak met één van onze adviseurs.

 

* Veel geldverstrekkers gaan uit van de totale schuld van € 16.360 in plaats van slechts 65% daarvan. De consequentie daarvan is dat er minder geleend kan worden. 

** Volgens de leenregels van 2021, bij een toetsrente van 1,25% en een hypotheek van 30 jaar. Er zijn ook geldverstrekkers die uitgaan van de werkelijke lasten in plaats van 2%. De werkelijke lasten kunnen hoger zijn dan deze 2%, waardoor er nog minder geleend kan worden.