Rentevaste periode

Rentevaste periode is de afgesproken periode dat de rente gelijk blijft.

Het rentepercentage voor jouw hypotheek kun je voor verschillende rentevaste perioden vastzetten. Dit kan variëren van een maand tot 30 jaar. 

Bij een korte looptijd betaal je meestal een lagere rente en bij een langere looptijd betaal je een hogere rente. Bij een langere looptijd heb je meer zekerheid voor je maandelijkse lasten. 

De keuze voor een rentevaste periode wordt vooral bepaald door jouw beschikbare budget en de verwachtingen over de ontwikkeling van de rente op middellange en lange termijn. De keuze voor een rentevaste periode wordt ook bepaald door jouw toekomstverwachtingen, gezinssamenstelling en jouw fiscale positie. 

Renteontwikkeling

De keuze voor een rentevaste periode kan ook bepaald worden door de huidige hoogte van de marktwaarde en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling. Als de huidige rente relatief laag staat, kan het voor jou aantrekkelijk zijn om de rente voor een langere periode vast te zetten. De kans op verhoging van de rente is namelijk groter, dan als de rente al redelijk hoog staat. 

Meerdere leningdelen

Heb je een hypotheek die bestaat uit meerdere leningdelen, dan kan het verstandig zijn om niet alle leningdelen dezelfde rentevaste periode te kiezen. Als de rente fors stijgt, kun je namelijk te maken krijgen met een verzwaring van de maandlasten als de renteherzieningsdatum voor alle leningdelen hetzelfde is. Je kunt dit risico spreiden, door verschillende rentevaste periodes voor de leningdelen te kiezen. 

Een keuze maken voor een bepaalde rentevaste periode kan lastig zijn, omdat de rentestand voortdurend wijzigt. Hiervoor zijn een aantal constructies bedacht, die de effecten van de schommelingen in de rente proberen te dempen. De meest voorkomende constructies zijn: