Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een leningvorm waarbij de rente en de te betalen aflossingen gedurende de looptijd min of meer vaststaan. Hoe werkt een persoonlijke lening? We vertellen je er graag meer over.

Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een aflopend geldkrediet. Een aflopend krediet is een vast bedrag dat voor een eenmalige uitgave geleend wordt. Bij het aangaan van een persoonlijke lening worden de looptijd en het termijnbedrag (aflossing en kredietvergoedingspercentage) gedurende de gehele looptijd vastgesteld.

Voordeel van een persoonlijke lening is dat je van tevoren weet waar je aan toe bent. Van een aflopend krediet kan niet opnieuw worden afgenomen. Als je opnieuw wilt opnemen, dan moet er een nieuw krediet worden afgesloten.

Waar mag je een persoonlijke lening voor gebruiken?

Het geld van een persoonlijke lening mag je in principe overal voor gebruiken. Wel is het zo dat een persoonlijke lening meestal wordt afgesloten voor consumptieve bestedingen zoals de aankoop van een auto. Een huis kopen met een persoonlijke lening is niet gebruikelijk. Wel kun je een lening aangaan voor het financieren van een verbouwing of verduurzaming van je huis. Leen je het geld voor een verbouwing van je eigen woning, dan is de rente die je betaalt aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting. 

Persoonlijke lening met overlijdensrisicoverzekering

Daarnaast wordt er bij het aangaan van een persoonlijke lening altijd een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Een overlijdensrisicoverzekering maakt het mogelijk dat bij overlijden van de kredietnemer de volledige schuld wordt kwijtgescholden. Dit is voor de meeste mensen een prettig idee. De nabestaanden blijven niet met de schuld achter. De voorwaarde voor volledige kwijtschelding is echter wel dat er geen achterstanden in de termijnbetalingen zijn ontstaan gedurende de tijd dat je als kredietnemer nog in leven was. Is dit namelijk wel het geval, dan wordt alleen de restantschuld minus de achterstand kwijtgescholden. De nabestaanden draaien in dit geval alsnog op voor de betaling van de achterstand.

Alle aanbieders van persoonlijke leningen hebben een overlijdensrisicoverzekering ingebouwd. Vele aanbieders adverteren met een gratis overlijdensrisicoverzekering. In werkelijkheid is deze verzekering echter niet gratis en dus meestal verwerkt in het kredietvergoedingspercentage dat je als klant betaalt.

Bij de meeste aanbieders is er een maximumleeftijd aan de overlijdensrisicoverzekering verbonden. Je moet als kredietnemer bij het aangaan van een persoonlijke lening aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldoen en een goede gezondheid hebben. Als je ouder bent dan de gestelde maximumleeftijd, dan kan je vaak wel een persoonlijke lening afsluiten, maar dan wordt de restantschuld bij overlijden niet kwijtgescholden. Als dit zich voordoet, wordt er meestal een inschatting gemaakt hoe groot het risico is dat er niet wordt terugbetaald. Een aanzienlijk spaarsaldo verlaagt immers dit risico.

Persoonlijke lening naast hypotheek

Je kunt gewoon een extra lening naast een hypotheek hebben. Heb je die lening al op het moment dat je de hypotheek wilt afsluiten, dan is dat wel van invloed op je maximale hypotheekbedrag. Bij de bepaling van dat bedrag wordt uitgegaan van een bepaald percentage van je bruto-inkomen dat je mag verwonen. Dat komt neer op ongeveer 1/3 deel. Heb je openstaande leningen (zoals een persoonlijke lening), dan worden de maandelijkse lasten hiervan verrekend met het voor wonen beschikbare deel van je inkomen. Dat kan leiden tot teleurstellingen over de hoogte van het hypotheekbedrag dat je mag lenen.

Persoonlijke lening en hypotheek samenvoegen

In principe kan je een persoonlijke lening of een krediet (gedeeltelijk) aflossen met het hypotheekbedrag dat je leent. Je gaat dan eigenlijk je persoonlijke lening aflossen met een hypotheek. Over het algemeen is de hypotheekrente lager dan de rente over een persoonlijke lening. In dat geval ben je dus voordeliger uit bij je persoonlijke lening oversluiten naar je hypotheek. De rente die je over dit extra hypotheekdeel betaalt, is echter niet fiscaal aftrekbaar, tenzij het krediet is opgenomen voor een verbouwing.

Wel moet je op een aantal zaken letten bij een persoonlijke lening meenemen in je hypotheek. Koop je een woning waarvoor je een hypotheek afsluit en wil je ook alle bijkomende kosten meefinancieren? Dan blijft er meestal weinig ruimte over om ook je krediet mee te financieren. De hypotheek is namelijk gebaseerd op de waarde van het onderpand, de woning. Meestal ligt die rond de prijs die je voor de woning betaalt. Als je ook de kosten koper (bij bestaande bouw) of de meerkosten (bij nieuwbouw) meefinanciert, is er meestal geen ruimte over voor de financiering van je persoonlijke lening.

Je kan wel je persoonlijke lening meenemen in je hypotheek op basis van de overwaarde van je huis. De rente over het deel van je hypotheek dat je gebruikt om het consumptieve krediet af te lossen, is fiscaal niet aftrekbaar.

Per saldo resulteert dit meestal in lagere maandlasten. Toch kan je uiteindelijk duurder uit zijn. Als je een langere looptijd voor de hypotheek neemt dan de resterende looptijd van je doorlopend krediet, ben je vaak veel langer aan het betalen dan bij je oorspronkelijke lening het geval was. Bovendien krijg je te maken met extra kosten bij de notaris.

Registratie lening bij het BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert persoonlijke leningen. De hoogte van een persoonlijke lening die bij het BKR geregistreerd staat, is van invloed op de hoogte van het hypotheekbedrag dat je kunt lenen.

Bij het BKR wordt ook bijgehouden of je tijdig je aflossingen betaalt. Doe je dat niet, dan kun je een achterstandscodering (een zogenaamde A-codering) krijgen. Met zo'n codering is het erg lastig om een hypotheek af te sluiten.

Loop je een achterstand op bij het afbetalen van een lening en voldoe je niet aan je verplichtingen ondanks herhaalde verzoeken tot betaling? Dan is de kans groot dat je een achterstandscodering krijgt bij het BKR. Deze codering blijft tot vijf jaar na het aflossen van de betreffende lening staan. De meeste hypotheekverstrekkers zullen je geen hypotheek verstrekken, zolang deze codering nog staat.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk