Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een leningvorm waarbij de rente en de te betalen aflossingen gedurende de looptijd min of meer vaststaan.

Een persoonlijke lening is een aflopend geldkrediet. Een aflopend krediet is een vast bedrag dat voor een eenmalige uitgave geleend wordt. Bij het aangaan van een persoonlijke lening worden de looptijd en het termijnbedrag (aflossing en kredietvergoedingspercentage) gedurende de gehele looptijd vastgesteld. 

Voordeel van een persoonlijke lening is dat je van tevoren weet waar je aan toe bent. Van een aflopend krediet kan niet opnieuw worden afgenomen. Als je opnieuw wilt opnemen, dan moet er een nieuw krediet worden afgesloten. 

Daarnaast wordt er bij het aangaan van een persoonlijke lening altijd een overlijdensrisico- verzekering afgesloten. Een overlijdensrisicoverzekering maakt het mogelijk dat bij overlijden van de kredietnemer de volledige schuld wordt kwijtgescholden. Dit is voor de meeste mensen een prettig idee. De nabestaanden blijven niet met de schuld achter. De voorwaarde voor volledige kwijtschelding is echter wel dat er geen achterstanden in de termijnbetalingen zijn ontstaan gedurende de tijd dat je als kredietnemer nog in leven was. Is dit namelijk wel het geval, dan wordt alleen de restantschuld minus de achterstand kwijtgescholden. De nabestaanden draaien in dit geval alsnog op voor de betaling van de achterstand. 

Alle aanbieders van persoonlijke leningen hebben een overlijdensrisicoverzekering ingebouwd. Vele aanbieders adverteren met een gratis overlijdensrisicoverzekering. In werkelijkheid is deze verzekering echter niet gratis en is meestal verwerkt in het kredietvergoedingspercentage dat je als klant betaalt. 

Bij de meeste aanbieders is er een maximumleeftijd aan de overlijdensrisicoverzekering verbonden. Je moet als kredietnemer bij het aangaan van een persoonlijke lening aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldoen en een goede gezondheid hebben. Als je ouder bent dan de gestelde maximumleeftijd, dan kan je vaak wel een persoonlijke lening afsluiten, maar dan wordt de restantschuld bij overlijden niet kwijtgescholden. Als dit zich voordoet, wordt er meestal een inschatting gemaakt hoe groot het risico is dat er niet wordt terugbetaald. Een aanzienlijk spaarsaldo verlaagt immers dit risico. 

Persoonlijke lening aflossen met een hypotheek

In principe is het mogelijk om een persoonlijke lening of een krediet (gedeeltelijk) af te lossen met het hypotheekbedrag dat je leent. Over het algemeen is de hypotheekrente lager dan de rente over een persoonlijke lening. In dat geval zul je dus voordeliger uit zijn. De rente die je over dit extra hypotheekdeel betaalt is echter niet fiscaal aftrekbaar, tenzij het krediet is opgenomen voor een verbouwing.

Wel moet je op een aantal zaken letten. Koop je een woning waarvoor je een hypotheek afsluit en je wilt ook alle bijkomende kosten meefinancieren, dan blijft er meestal weinig ruimte over om ook je krediet mee te financieren. De hypotheek is namelijk gebaseerd op de waarde van het onderpand, de woning. Meestal ligt die rond de prijs die je voor de woning betaalt. Als je ook de kosten koper (bij bestaande bouw) of de meerkosten (bij nieuwbouw) meefinanciert, is er meestal geen ruimte over voor de financiering van je persoonlijke lening.

Het is wel mogelijk om je persoonlijke lening in je hypotheek op te nemen op basis van de overwaarde van je huis. De rente over het deel van je hypotheek dat je gebruikt om het consumptieve krediet af te lossen, is fiscaal niet aftrekbaar.

Per saldo resulteert dit meestal in lagere maandlasten. Toch ben je uiteindelijk vaak duurder uit. Je bent vaak veel langer aan het betalen dan bij je oorspronkelijk lening het geval was. Bovendien krijg je te maken met extra kosten bij de notaris.

Het is in principe mogelijk om een persoonlijke lening of krediet (gedeeltelijk) af te lossen met het hypotheekbedrag dat je leent. Een reden hiervoor kan zijn dat je een lagere rente betaalt over de hypothecaire lening dan over de persoonlijke lening waardoor je maandelijkse lasten lager worden. De rente die je over dit (extra) hypotheekdeel betaalt is niet aftrekbaar, tenzij het krediet is opgenomen voor een verbouwing. 

BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd persoonlijke leningen. De hoogte van de persoonlijke lening die bij het BKR geregistreerd staat, is van invloed op de hoogte van het hypotheekbedrag dat je kunt lenen.

Bij het BKR wordt ook bijgehouden of je tijdig je aflossingen betaalt. Doe je dat niet, dan kun je een achterstandscodering (een zogenaamde A-codering) krijgen. Met zo'n codering is het erg lastig om een hypotheek te kunnen afsluiten.  

Loop je een achterstand op bij het afbetalen van een lening en voldoe je niet aan je verplichtingen ondanks herhaalde verzoeken tot betaling, dan is de kans groot dat je een achterstandscodering krijgt bij het BKR. Deze codering blijft tot vijf jaar na het aflossen van de betreffende lening staan. De meeste hypotheekverstrekkers zullen je geen hypotheek verstrekken, zolang deze codering nog staat. 

Bij de bepaling van het maximale hypotheekbedrag, wordt uitgegaan van een bepaald percentage van je bruto-inkomen dat je mag verwonen. Dat komt neer op ongeveer 1/3 deel. Heb je openstaande leningen, dan worden de maandelijkse lasten hiervan verrekend met het voor wonen beschikbare deel van je inkomen. Dat kan leiden tot teleurstellingen over de hoogte van het hypotheekbedrag dat je mag lenen.