Rentebedenktijd

Rentebedenktijd is de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.

Rentebedenktijd is een van tevoren afgesproken periode, waarin je als klant de mogelijkheid hebt om de rente kosteloos vast te zetten tegen de dan geldende rente. De rentebedenktijd kan ingaan bij het begin van de hypotheek of na een bepaalde periode. In het eerst geval spreek je van een starthypotheek. Als de rentebedenktijd later ingaat, spreek je van rente met rentebedenktijd.

De start-, oriëntatie- of opstaphypotheek

In het eerste jaar, of in de eerste twee jaar, na het afsluiten van je hypotheek heb je als geldnemer de tijd om je te oriënteren op de lengte van de rentevaste periode en op de hoogte van de hypotheekrente. Binnen die termijn kan je eenmaal je keuze maken voor de rentevaste periode en/of voor de hoogte van de rente.

De hypotheekconstructie met een rentebedenktijd

Gedurende een of twee jaar voor het aflopen van de rentevaste periode gaat de rentebedenktijd in, waarin je het tijdstip kunt kiezen waarop de rente voor de nieuwe rentevaste periode ingaat. Je bent niet verplicht om van de rentebedenktijd gebruik te maken. Maak je geen gebruik van de rentebedenktijd, dan wordt na afloop van de rentevaste periode inclusief rentebedenktijd de rente vastgesteld op het dan geldende renteniveau.

Rekenvoorbeeld
Je hebt gekozen voor een zogenaamde 10+2 constructie. De rente staat twaalf jaar vast, maar de laatste twee jaar heb je rentebedenktijd. In het elfde en twaalfde jaar kan je ervoor kiezen de rente opnieuw vast te zetten voor de dan geldende tarieven, zonder dat een boete betaald moet worden voor het omzetten van de rente.