Boetevrije aflossing

Een boetevrije aflossing is een vrijgesteld bedrag, meestal uitgedrukt in percentage van het (oorspronkelijk) geleende hypotheekbedrag, dat jaarlijks mag worden afgelost op de hypotheek. De meeste geldverstrekkers hanteren een percentage tussen de 10 en 20 procent.

Per jaar mag je een percentage van de hoofdsom van je hypotheek boetevrij aflossen. Vaak mag 10 tot 20 procent van de hoofdsom per jaar boetevrij ingelost worden. Als je meer dan dit boetevrije gedeelte aflost, kan het zo zijn dat je een boeterente verschuldigd bent.

Als je vervroegd aflost betaal je meestal een boete, maar in sommige situatie is dit echt niet het geval. In de hypotheekvoorwaarden of de hypotheekakte lees je onder welke voorwaarden je boetevrij kunt aflossen. In de volgende gevallen kun je meestal boetevrij aflossen:

  • aan het einde van de rentevaste periode;
  • bij verkoop van de woning;
  • bij executieverkoop van je woning;
  • bij het tenietgaan van je woning;
  • bij uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering;
  • als de dagrente hoger is dan je contractrente.

Rekenvoorbeeld

Je hebt een hypotheek van € 200.000 geleend bij bank A op 1 januari 2010 tegen 5,4% rente voor 10 jaar vast. Er mag 10% van de hoofdsom per jaar boetevrij worden ingelost. Dit jaar wil je € 20.000 inlossen op de lening. De vergelijkbare rente is 2,4%.

Aangezien de marktrente lager is dan de rente die je betaalt, ben je boeterente verschuldigd. Maar omdat 10% van de hoofdsom boetevrij ingelost mag worden, hoef je geen boeterente te betalen:
€ 200.000 x 10%= € 20.000.