Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering is een verzekering die in geval van werkeloosheid (en/of arbeidsongeschiktheid) de woonlasten, of een deel daarvan, uitkeert. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand gedwongen wordt zijn huis te verkopen.

De premie voor een woonlastenverzekering kan in zijn geheel of in een keer worden betaald (koopsom) of maandelijks worden geïncasseerd van de rekening van de verzekeringsnemer(s). Er zijn banken die extra financieringsruimte of zelfs een extra korting aanbieden bij een dergelijke verzekering. Een van de voorwaarden is dat je een vaste baan hebt en in Nederland woonachtig bent. 

Bij deze verzekeringen kan je meestal kiezen uit een aantal mogelijkheden voor wat betreft de looptijd van de verzekering. Bij arbeidsongeschiktheid is er sprake van een eigen risico, ook wel wachtdagen genoemd. Des te langer deze wachtdagen zijn, des te hoger is deze uitkering. 

Aandachtspunten woonlastenverzekering

Arbeidsongeschiktheid

 • Uitkeren bij 35 procent arbeidsongeschikt
  Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid krijg je een uitkering? Het heeft de voorkeur als de polis al bij 35 procent arbeidsongeschiktheid uitkeert.
 • Hoe minder uitsluitingen, hoe beter
  Welke uitsluitingen zijn er? De verzekering dekt niet per definitie alles. Denk aan rugklachten of psychologische klachten. Hoe minder uitsluitingen, hoe beter.
 • Wanneer arbeidsongeschikt?
  Hoe bepaalt de verzekeraar voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent?
 • Passende of gangbare arbeid?
  Gaat de verzekeraar uit van passende arbeid (uitgaan van werk dat qua niveau en aard aansluit op de werkervaring) of van gangbare arbeid? Enkele maatschappijen bieden een beroepsdekking: je hebt recht op dekking als je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen.
 • Sluiten looptijd en uitkeringsduur aan op je behoefte?
  Hoe lang is de looptijd van de verzekering en wat is de maximale uitkeringsduur? Sluit dit aan op je behoefte?
 • Eigen risicoperiode
  Je kunt kiezen voor een eigen risicoperiode. Betaalt je werkgever je loon volledig door gedurende het eerste ziektejaar?

Werkloosheid
Sluiten looptijd en uitkeringsduur aan op je behoefte?

 • Hoe lang is de looptijd van de verzekering en wat is de maximale uitkeringsduur? Sluit dit aan bij je behoefte? De WW-dekking heeft vaak maar een korte uitkeringsduur en moet daarom worden gezien als een tijdelijke oplossing of overbrugging.
 • Tijdelijk of vast contract
  Heb je bij afsluiten een tijdelijk of een vast contract? Het niet verlengen van een tijdelijk contract is vaak niet verzekerd. Bij veel verzekeraars is er wel geregeld dat je verzekerd bent wanneer je vanuit een vast contract ontslag krijgt en tijdelijk werk aanneemt wat daarna weer stopt.
 • Dekking WW los af te sluiten?
  Bij de meeste verzekeraars kan de WW-dekking alleen in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten.
 • Verwacht ontslag
  Weet je bij het afsluiten van de woonlastenverzekering dat je binnenkort wordt ontslagen of verwacht je een grote reorganisatie op het werk, dan zal de verzekeraar hoogstwaarschijnlijk niet uitkeren. 

Woonlastenverzekering afsluiten

 • Koopsom of maandelijkse premiebetaling
  Kun je kiezen tussen een koopsom of een maandelijkse premiebetaling? Bij een koopsom loop je het risico dat je maar een klein deel van de inleg terug krijgt als je de verzekering stopt.
 • Minimaal aantal uren werkzaam
  Bijna elke verzekeraar eist dat je contractueel een minimaal aantal uren per week werkzaam bent. Ben je dit niet, of voldoe je niet aan het minimum aantal gestelde uren, dan is de kans groot dat de verzekeraar niet uitkeert bij een claim.
 • Gezondheidsverklaring
  Voor de arbeidsongeschiktheidsdekking moet je vaak een gezondheidsverklaring invullen. In de meeste gevallen gaat het dan om een paar algemene vragen over je gezondheid.