Crowdfunding hypotheek

Een crowdfunding hypotheek is een hypotheeksoort waarbij een deel van de hypotheek bestaat uit geld afkomstig van een institutionele investeerder (bijvoorbeeld een bank) en een deel uit crowdfunding.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de eerste partij (Jungo) toestemming gegeven om een “crowdfunded” hypotheek op de markt te brengen. Het wordt de eerste vorm van een huizenlening die mede is gefinancierd door crowdfunding in Nederland. Hiermee kan iedereen investeren in hypotheken. Zo kun je als investeerder een huizenkoper helpen aan een hypotheek, terwijl je ook een mooi rendement maakt.

Maximaal een vijfde deel (20%) van de hypotheeklening mag gefinancierd worden middels crowdfunding en dit bedrag moet binnen 8 jaar zijn afgelost. Het is de bedoeling dat iedereen kan investeren in deze hypotheekleningen. De crowd heeft binnen acht jaar zijn geld weer terug, want de hypotheekgever (de huiseigenaar) heeft binnen acht jaar de 20% afgelost. Dit maakt het een interessant alternatief voor sparen, investeerders krijgen iedere maand een deel van hun investering plus rente teruggestort.

Je kunt met een crowdfunded hypotheek niet méér lenen dan bij andere hypotheeksoorten. Het is ook niet makkelijker, want iedereen moet voldoen aan de geldende financieringseisen.

Voordelen en nadelen van een crowdfunding hypotheek

Een crowdfunding hypotheek brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. De belangrijkste voordelen zijn:

• De hypotheekaanvrager profiteert van een lagere rente over het totaal van de lening, doordat een deel van de hypotheek via de crowd gefinancierd is (minder risico voor de bank);
• Iedereen kan investeren in de hypothecaire lening.
• Investeerders krijgen binnen een termijn van 8 jaar hun volledige investering plus rente terug;

Een groot nadeel van crowdfunding is dat het een relatief nieuwe vorm van investeren is en dat de crowdfunding hypotheek een nieuwe hypotheeksoort is. Ook is het niet mogelijk om deze nieuwe hypotheeksoort met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten.