Wat wordt bedoeld met premie vrijmaken?

Je hebt als verzekeringnemer van een levensverzekering het recht om je verzekering premievrij te maken. Premievrij maken van een levensverzekering houdt in dat je ophoudt met het betalen van premie, maar je koopt de verzekering niet af.

De verzekering loopt dan door tot en met de oorspronkelijke einddatum, maar met lagere verzekerde bedragen. Later kan je alsnog overgaan tot afkoop van deze verzekering. Het voordeel hiervan kan zijn dat de betaalde premies dan toch nog rendement behalen tot het einde van de looptijd. 

Wettelijk recht

Als een verzekering premievrij gemaakt wordt, dan zal de opgebouwde waarde gebruikt worden als koopsom voor een vergelijkbare verzekering. De verzekerde uitkeringen zullen lager worden. Dit wordt het recht van premievrijmaking tegen verminderde bedragen genoemd. Dit is een wettelijk recht.

Bij kleine verzekeringen kan een verzekeraar in de polisvoorwaarden opnemen dat het wettelijke recht op premievrijmaking uitgesloten wordt.

Bij sommige verzekeringen is het mogelijk om de premiebetaling ‘tijdelijk’ stop te zetten. Je neemt dan een soort ‘vakantie’ op met betrekking tot het betalen van de pemies. Dit kan alleen in overleg met levensverzekeraar.

Fiscale gevolgen 

Premievrij maken van een levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben.

  • Levensverzekering in box 1 (afgesloten na 31 december 2000)

Premie vrijmaken van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) heeft mogelijk tot gevolg dat niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden, bijvoorbeeld minimale duur premiebetaling van 15 jaar. De verzekering is dan fiscaal fictief tot uitkering gekomen. Het verschil tussen de opgebouwde waarde en de som van de betaalde premies zal dan worden belast met inkomensbelasting.

Er zijn geen directe fiscale gevolgen bij het premievrij maken van een lijfrenteverzekering. Er volgt immers geen uitkering en de polis blijft in stand. De uitkering van een lijfrentepolis zal lager zijn en zal normaal worden belast.

  • Levensverzekering in box 3 (afgesloten na 31 december 2000)

Het premievrij maken van polissen afgesloten na 1 januari 2001 heeft in box 3 geen fiscale gevolgen.

  • Levensverzekering van voor 1 januari 2001

Kapitaalverzekeringen worden op het moment van uitkeren getoetst aan de regels voor een onbelaste uitkering. Pas dan is er eventueel belasting verschuldigd.

Er zijn geen directe fiscale gevolgen bij het premievrij maken van een lijfrenteverzekering. Er volgt geen uitkering en de polis blijft in stand. De uitkering van een lijfrentepolis zal lager zijn en zal normaal worden belast.

KEW niet meer in box 1

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning in box 1 af te sluiten. Deze verandering heeft gevolgen voor de volgende hypotheekvormen:

Fiscaal gezien worden deze hypotheken onaantrekkelijk omdat de nieuwe kapitaalverzekering niet meer kan profiteren van de voordelen in box 1. De kapitaalverzekering wordt namelijk in box 3 behandeld, waar de opgebouwde waarde (boven de box 3 vrijstelling) jaarlijks in de heffing wordt betrokken.