Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Samenwonen en de belasting

Als je gaat samenwonen of trouwen is de kans groot dat je fiscaal partner van elkaar wordt. Wat zijn hier de gevolgen van?

  • Aangifte inkomstenbelasting

Fiscale partnerschap speelt een belangrijke rol bij de aangifte inkomstenbelasting. Je mag bij de aangifte inkomstenbelasting sommige aftrekposten naar keuze verdelen over de fiscale partners. Dit kan dan een belastingvoordeel opleveren. Zo mag een gehuwd echtpaar waarvan slechts één van de partners een inkomen heeft de hypotheekrenteaftrek volledig toekennen aan die partner met het inkomen.

  • Toeslagen en sociale verzekeringen 

De hoogte van toeslagen (zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag) en sociale verzekeringen als AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en Anw (Algemene nabestaanden wet) hangt af van of je een fiscaal partner hebt of niet.
Als jullie gaan samenwonen of trouwen, dan wordt je automatisch toeslagpartner. Voor de hoogte van de toeslagen is het belangrijk of er sprake is van een toeslagpartner. Het inkomen van de toeslagpartner telt mee voor de hoogte van de toeslag. Er geldt: hoe hoger het gezamenlijk inkomen des te lager de toeslag.

  • Schenk- en erfbelasting

Voor de schenk- en erfbelasting betekent fiscaal partnerschap dat er een grote vrijstelling geldt op de te betalen belasting.

  • Zorg

Het partnerbegrip geldt ook voor de zorg, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Sinds 2011 geen keuzemogelijkheid meer

De keuzemogelijkheid om te kiezen voor het fiscale partnerschap is per 1 januari 2011 afgeschaft. Partners worden aangemerkt als fiscale partners als ze aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. Voldoen jullie niet aan de eisen voor het fiscale partnerbegrip, dan zijn jullie niet elkaars fiscale partner.

Samenwonen of trouwen? Dit kan jullie hypotheek beïnvloeden.

De Hypotheker regelt alles rond jullie hypotheek, van samenlevingsvormen tot fiscale regelingen.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak