Belastingteruggave hypotheek

Heb je een eigen huis met bijbehorende hypotheek? Dan heb je vaak recht op een belastingteruggave van de inkomstenbelasting. Dit wordt ook wel hypotheekrenteaftrek genoemd. In veel gevallen kun je de door jou betaalde hypotheekrente namelijk als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte. Dit betekent dat je de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt. Zo behaal je met een belastingteruggave op basis van je hypotheek dus een belastingvoordeel.

 

 

belastingteruggave hypotheek

Voorwaarden bij een hypotheekrente teruggave

Hoe werkt zo’n hypotheekrente teruggave nu precies? Je moet in de eerste plaats voldoen aan de voorwaarden voor een teruggave hypotheekrente. Die voorwaarden zijn:

• Je bent de (hypotheek)schuld aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van je woning die je hoofdverblijf is. Dat houdt dus in dat rente die je betaalt over een financiering van een tweede huis niet aftrekbaar is. Hetzelfde geldt voor een lening die je voor consumptieve doeleinden bent aangegaan. Daarvan is de rente ook niet aftrekbaar.
• Sinds 2001 kan je de hypotheekrente nog maar maximaal 30 jaar aftrekken.
• Als je je woning verkoopt, moet je (als je binnen drie jaar weer een nieuw huis koopt) de overwaarde die vrijkomt investeren in een nieuwe woning. Dit wordt de bijleenregeling genoemd. Doe je dat niet? Dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek over dit bedrag. De lening valt dan in box 3.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

Sinds 1 januari 2014 werd de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomensschijf elk jaar met 0,5 procent afgebouwd. Sinds 2020 is deze afbouw versneld naar drie procent per jaar. Vanaf 2023 is het percentage voor de hypotheekrenteaftrek gekoppeld aan het tarief van de laagste inkomensschijf. De hypotheekrenteaftrek verdwijnt in de toekomst dus niet helemaal, maar is voor mensen met een inkomen in de hoogste inkomensschijf de laatste jaren fors lager geworden.

In 2024 zijn de hypotheekrente en alle andere aftrekbare kosten voor de eigen woning maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 36,97 procent.

Hypotheekrenteaftrek aanvragen: maandelijks of jaarlijks?

Je kunt de door jou betaalde hypotheekrente jaarlijks aftrekken. Dat doe je dan één keer per jaar bij het indienen van je belastingaangifte. Je krijgt het bedrag van de teruggaaf in één keer op je rekening gestort. Je kunt de Belastingdienst ook door middel van een zogenaamde voorlopige aanslag om hypotheekrenteaftrek vragen. Met zo’n voorlopige aanslag krijg je een maandelijkse voorlopige teruggave van je hypotheekrente, eigenlijk een voorschot op je hypotheekrenteaftrek. Op die manier geniet je maandelijks van je aftrek hypotheekrente en hoef je niet een jaar te wachten op je rente teruggave.

Maandelijkse teruggave hypotheekrente wijzigen

Verandert er iets aan je situatie omdat je bijvoorbeeld een ander huis hebt gekocht of je hypotheek hebt overgesloten? Dan kan het slim zijn om je maandelijkse hypotheekrenteaftrek te wijzigen. Je moet een verandering altijd zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Dat doe je door op de site van de Belastingdienst het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ op te zoeken en te selecteren. Vervolgens log je in met je DigiD en doorloop je alle stappen van het online formulier. Onderteken het formulier en als het goed is krijg je dan binnen vijf weken bericht over je voorlopige teruggave. Heb je te veel teruggave ontvangen, dan moet je dat geld terugbetalen. Heb je te veel betaald (of te weinig teruggekregen) dan krijg je juist nog geld terug van de Belastingdienst.

Wanneer ontvang je de maandelijkse teruggave?

Als je ervoor gekozen hebt ook de hypotheekrente per maand terug te vragen, ontvang je op de 15e van de maand het bedrag op je rekening. Bij de omschrijving staat IB/PVV en het jaartal. Zo weet je dat het gaat om de hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekrente teruggave berekenen

Wil je weten hoe hoog jouw hypotheekrente teruggave is of gaat worden? Maak dan gebruik van onze voorbeeldberekening. Als je die goed bestudeert, kun je vervolgens zelf ook eenvoudig je hypotheekrente teruggave en hiermee dus je belastingvoordeel berekenen. Houd er wel rekening mee dat de voorbeeldberekening wat gesimplificeerd is. Zo moet je in werkelijkheid bijvoorbeeld ook nog rekening houden met het eigenwoningforfait. Het voorbeeld is dus vooral handig als je alvast een indicatie wilt. Op die manier kun je zelf namelijk redelijk eenvoudig je belastingteruggave hypotheek berekenen.

Overgangsrecht bij belastingteruggave hypotheek

Heb je je hypotheek ná 1-1-2013 afgesloten? Dan is alléén de rente voor annuïteiten- en lineaire hypotheken nog maar aftrekbaar. Voor hypotheken van vóór 1-1-2013 gelden op het gebied van hypotheekrenteaftrek ruimere regels. Dit wordt het overgangsrecht genoemd.

Andere aftrekbare kosten

Naast de jaarlijkse hypotheekrente mag je ook bepaalde kosten die je in het jaar van aankoop hebt gemaakt éénmalig aftrekken. Denk hierbij aan taxatiekosten, advieskosten voor de hypotheek, notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte, borgtochtprovisie NHG en kosten voor het verlengen van de offerte. Veelvoorkomende kosten die je niet kunt aftrekken zijn o.a. notariskosten voor het opstellen van de transportakte, makelaarscourtage, overdrachtsbelasting en kosten voor een bankgarantie. Heb je in het afgelopen jaar je hypotheek overgesloten, dan mag je onder bepaalde voorwaarden ook de boeterente aftrekken in het dat jaar. 

Heb je hulp nodig met je aangifte of het aanvragen van een maandelijkse teruggave hypotheekrente? Wij helpen je graag. Maak gerust een afspraak met één van onze experts om alles door te nemen.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Mette Bultman | Specialist Advieskennis