Wat is Euribor rente?

Misschien heb je wel eens gehoord van de term Euribor rente. Maar de kans is groot dat je niet precies weet wat die rente eigenlijk inhoudt. Op deze pagina geven we je daarom uitgebreide informatie over wat Euribor betekent, wat de Euribor rente is en hoe deze rente zich verhoudt ten opzichte van de hypotheekrente. Ook vind je hier de meest recente ontwikkelingen van de Euribor rente.

Wat is Euribor rente?

Euribor betekent: Euro Interbank Offered Rate. Dat houdt in dat een aantal (primaire) Europese banken geld aan elkaar lenen in euro’s en hiervoor het Euribor tarief hanteren. Je kunt Euribor dan ook zien als een soort maatstaf. De hoogte van de Euribor rentetarieven hangt vooral af van de economische omstandigheden in landen. Zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. Dit zorgt ervoor dat de hoogte van de Euribor rente eigenlijk niet te voorspellen is en het tarief ervan keer op keer verandert.

Hoe staat de Euribor in verband met de hypotheekrente?

De Euribor rente is het vergelijkingstarief voor de geldmarkt. Die geldmarkt bepaalt mede de hoogte van de hypotheekrente. Daarom wordt de Euribor gezien als een goede graadmeter voor de kortlopende hypotheekrente, waarbij de rentevaste periode maximaal twee jaar bedraagt. Bovenop het Euribor tarief betaal je ook nog een opslag en/of premie. De hypotheekrente die dus uiteindelijk voor jou geldt is het van toepassing zijnde Euribor tarief plus die extra opslag. Meer weten over de hypotheekrenteverwachting voor de komende jaren? Bekijk dan ook eens onze rentebarometer.

Wat is de ontwikkeling van de Euribor rente?

De hoogte van het Euribor tarief wordt elke dag opnieuw vastgesteld. Er wordt dan een enquête gehouden onder een toetsgroep die bestaat uit 25 banken. Meestal wordt er gesproken over één Euribor rente maar in feite zijn er in totaal 8 verschillende looptijden met elk hun eigen tarief. De looptijd is daarbij achtereenvolgens 1 week, 2 weken en 1, 2, 3, 6, 9 en 12 maanden. Zo zit er dus verschil tussen bijvoorbeeld de Euribor van 1 maand, de 3 maands Euribor en de 12 maands Euribor.

Op dit moment houdt de Europese Centrale Bank de marktrentes laag. Hierdoor kunnen banken goedkoop aan geld komen om uit te lenen waardoor de Euribor rente op dit moment zeer laag is. En zolang de inflatiecijfers van de Eurozone onder de 2% liggen, zet de ECB haar beleid door en zal de Euribor rente voorlopig ook nog laag blijven.