Fiscale aspecten van een hypotheek

Boxenstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel is een zogenaamd boxenstelsel. Het inkomen uit arbeid en de eigen woning vallen in box 1. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor dat deel van de hypotheek dat dient voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van de woning, die als hoofdverblijf wordt gebruikt. Vanaf 2013 is daar de eis bij gekomen dat een nieuwe hypotheek minimaal annuïtair of lineair moet worden afgelost.

De hypotheekrente is maximaal dertig jaar lang aftrekbaar. Voor oudere hypotheken geldt dat de termijn van dertig jaar is ingegaan op 1 januari 2001. Tenzij de aan de hypotheek verbonden polis een kortere looptijd heeft. In dat geval geldt de vervaldatum van de polis als einddatum van de hypotheek.

Kapitaalverzekering eigen woning

Aan zowel een levenhypotheek als aan een spaarhypotheek zit een kapitaalverzekering gekoppeld. Deze kapitaalverzekering staat in de hypotheekakte vermeld. Je bent verplicht de uitkering van deze verzekering te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek.
De aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering valt onder de fiscale vrijstellingen in Box 1. De uitkering van de verzekering is dan ook belastingvrij, tot de daarvoor geldende maximale vrijstelling.

Beleggingshypotheken

Het vermogen dat je met een beleggingshypotheek opbouwt, valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Je betaalt dan belasting over het uitstaand vermogen per 1 januari van een jaar. De fiscus gaat namelijk uit van een forfaitair rendement dat belast wordt met een tarief van 30 procent.
De vrijstelling in box 3 bedraagt 30.360 euro per persoon (2019).
De hypotheekrente voor deze hypotheek is nog steeds aftrekbaar in box 1, mits de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt.

Rente eigen woning

Niet alleen de hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Heb je een doorlopend krediet of een persoonlijke lening die voor 2013 is gebruikt voor een verbouwing of verbetering van je huis, dan is ook die rente (de zogenaamde rente eigen woning) fiscaal aftrekbaar. Je moet dan wel aan de fiscus kunnen aantonen, dat de lening voor dat doel is afgesloten. Als je na 2012 een doorlopend krediet hebt gesloten voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de woning dan is de rente niet aftrekbaar. Om renteaftrek te krijgen moet de lening namelijk verplicht contractueel worden afgelost. Bij een doorlopend krediet ligt dat niet contractueel vast, bij een persoonlijke lening wel.

Hypotheekadvies

De fiscale regelgeving rondom hypotheken is behoorlijk complex. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle fiscale regelingen en vrijstellingen, is een goed hypotheekadvies dan ook onontbeerlijk. Om zeker te zijn van een hypotheekadvies waarmee je nu en in de toekomst goed uit de voeten kunt, ga je naar De Hypotheker. Maak snel een afspraak