Hypotheekprofiel: wat is het?

Met een hypotheek ga je een langdurige financiële verbintenis aan. Voor een passend hypotheekadvies is het goed om te bepalen wat je echt belangrijk vindt. Wat zijn je wensen, doelstellingen en welke risico’s kun en wil je lopen? Dit wordt vastgelegd in een hypotheekprofiel.

Wanneer je het adviestraject ingaat bij De Hypotheker, ontvang je een vragenlijst met een aantal vragen. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals je ervaring met hypotheken, je huidige en toekomstige financiële situatie en je bereidheid om financiële risico's te lopen. Aan de hand van jouw antwoorden op deze vragen gaat de hypotheekadviseur het gesprek met je aan. 

Wanneer de hypotheekadviseur een duidelijk beeld heeft van je situatie wordt er een hypotheekprofiel opgesteld. De hypotheekadviseur is bij wet verplicht om dit profiel te maken. Op basis van het hypotheekprofiel wordt er een lijst samengesteld van mogelijke hypotheekaanbieders, samen met de voorwaarden die zij aan de verschillende hypotheekvormen stellen. Wanneer een specifieke aanbieding je aanspreekt dan kun je samen met de hypotheekadviseur een offerte bij de hypotheekaanbieder aanvragen. Dit heet een hypotheekofferte.