Meerwerk-/verbeteringskosten bij nieuwbouw

Als je bij een nieuwbouwwoning extra werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien, krijg je te maken met meerwerkkosten. Dit is geen standaard kostenpost, maar komt wel veel voor. Veel nieuwbouwwoningen worden standaard opgeleverd. Wil je extra's zoals een uitgebreide keuken of een uitgebreide badkamer, dan spreek je over meerwerk.

Meerwerk kun je op basis van de meerwerklijst van de aannemer kiezen. Lever deze lijst ondertekend in bij je geldverstrekker. Kies je zelf buiten de aannemer je meerwerk (bijvoorbeeld je eigen keuze keuken), dan lever je een factuur in bij je geldverstrekker.

Bij aankoop van een nieuwbouwwoning mogen ook deze meerwerkkosten voor de woning worden meegefinancierd met NHG.

Bestaande bouw

Wil je extra werk bij een bestaande woning laten verrichten, dan krijg je te maken verbeteringskosten. Denk aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer. Bij bestaande bouw mogen de kosten voor kwaliteitsverbetering van de woning meegefinancierd worden met NHG. Het hele bedrag wordt in bouwdepot gehouden. 

Kwaliteitsverbetering 

Sinds 1 januari 2003 is het mogelijk om door middel van kwaliteitsverbetering voor reeds bestaande hypotheken, die zonder NHG zijn afgesloten, alsnog NHG af te sluiten. De kosten van kwaliteitsverbetering kunnen worden vermeld in een taxatierapport of een bouwkundig rapport, maar mogen ook door jezelf op een opgestelde specificatie worden aangegeven. Het hele bedrag wordt in bouwdepot gehouden. Ook zonder dat een reeds bestaande lening, die zonder NHG is afgesloten, wordt afgelost, kan een aanvullende lening met NHG worden verstrekt. Hierbij geldt wel dat de bestaande lening niet hoger is dan de onderhandse verkoopwaarde vrij van verhuur en gebruik en dat de som van de leningen samen ook niet meer mag bedragen dan 290.000 euro. Indien er sprake is van verbetering op basis van energiebesparende voorzieningen is de maximale kostengrens 307.400 euro. 

Wil je meer weten over de financiering van meerwerk- of verbeteringskosten voor jouw woning? Neem contact op met een hypotheekadviseur van De Hypotheker.