Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Als je arbeidsongeschikt raakt, zijn er voorzieningen die je financieel kunnen helpen. Werkte je voor je arbeidsongeschiktheid in loondienst, dan heb je recht op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt, betaalt je werkgever twee jaar lang je salaris door. Word je daarna voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan kun je aanspraak maken op een WIA-uitkering. Benieuwd wat er precies gebeurt als jij arbeidsongeschikt zou raken? Een adviseur van De Hypotheker helpt je graag en legt uit hoe je je inkomen kunt aanvullen bij eventuele arbeidsongeschiktheid.