15-10-2019

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk | CFO | Obvion

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Op 16 oktober wordt de inflatie in de eurozone in september bekend gemaakt. Naar verwachting is deze gelijk aan 0,9%, ten opzichte van 1,0% in augustus. Hiermee ligt de inflatie ruim onder het streven van de Europese Centrale Bank (ECB) van circa 2%. Met de reeds aangekondigde hernieuwing van het aankoopprogramma probeert de ECB de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. Het aankoopprogramma zal per 1 november 2019 voortgezet worden.

De inflatie in de Verenigde Staten (VS) in september viel met 1,7% lager uit dan de verwachte 1,8%. Ook de Amerikaanse centrale bank (Fed) streeft naar een inflatie van circa 2%. De eerstvolgende vergadering van de Fed vindt plaats op 30 oktober.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange kapitaalmarktrentes zijn in de afgelopen periode gestegen. De VS heeft aangekondigd dat zij een deelovereenkomst met China over de onderlinge handel zijn overeengekomen. Hierbij worden de tariefverhogingen die de VS per 15 oktober in zouden voeren opgeschort. Daartegenover zou China meer landbouwproducten uit de VS importeren. De exacte voorwaarden van de deal zijn echter nog onbekend. In de komende weken zal het akkoord geformaliseerd moeten worden. Een finaal handelsakkoord lijkt hierbij nog niet binnen handbereik. Zolang de handelsspanningen tussen de twee landen aanhouden zorgt dit voor een neerwaartse druk op de rente.

Op 17 en 18 oktober vindt de top van de Europese Unie (EU) plaats. Met de officiële Brexit-datum van 31 oktober is dit mogelijk de laatste kans voor het Verenigd Koninkrijk (VK) om tot een deal met het blok te komen. De onderhandelingen tussen beide partijen zijn inmiddels geïntensiveerd, en EU-onderhandelaar Barnier liet weten dat een deal nog steeds mogelijk is. EU-voorzitter Rinne daarentegen verwacht dat een Brexit-deal onmogelijk zal zijn binnen de huidige tijdslijnen. Mocht er geen akkoord gesloten worden zal Johnson op basis van recente Britse wetgeving wederom om uitstel moeten vragen bij de EU. Alle overige 27 lidstaten van de EU zullen echter met een dergelijk voorstel akkoord moeten gaan. Het risico op een harde Brexit blijft dan ook aanwezig.   

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.