28-3-2018

Prijs koopwoningen stijgt 9,5%: grootste stijging sinds 2001

Uit de prijsindex van het CBS en het Kadaster blijkt dat bestaande koopwoningen in februari 2018 maar liefst 9,5% duurder waren dan in februari 2017. Er is al een prijsstijging zichtbaar sinds juni 2013 (de prijs ligt sindsdien gemiddeld 26,1% hoger), maar dit is de grootste stijging die gemeten is sinds september 2001.

Bijna op het piekniveau

De woningprijzen bereikten een piek in augustus 2008. Daarna was een daling te zien die leidde tot het dieptepunt in 2013. Inmiddels is door de ingezette stijgende lijn het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen in februari 2018 bijna even hoog als in april 2008. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 is het prijsniveau nog slechts 1,0% lager.

De tabel hieronder toont de verschillen tussen de afgelopen maanden. 

  Appartementen Eengezinswoningen
  Aantal Koopsom +/- Aantal Koopsom +/-
november 5.551 € 222.195,- -1,6% 14.096 € 285.853,- -0,2%
december 7.379 € 222.409,- +0,1% 19.019 € 281.693,- -1,5%
januari 4.854 € 242.066,- +8,8% 11.181 € 292.029,- +3,7%
februari 4.683 € 233.615,- -3,5% 11.411 € 292.267,- +0,1%