Wat doet de hypotheekrente volgens Obvion?

Renteverwachtingen van expert Sjoerd Humble

Sjoerd Humble Sjoerd Humble | Rente-expert Manager Finance Obvion
Leestijd: 5 min
Laatste update 16/02/2024

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte hypotheekrente volgt de beleidsrente van de Europese Centrale banken. Deze beleidsrente heeft in het afgelopen jaar een flinke stijging laten zien. Dit is veroorzaakt door de Centrale banken die proberen de inflatie middels renteverhogingen in te dammen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft de Amerikaanse beleidsrente tijdens de laatste vergadering op 31 januari niet gewijzigd. De verwachting is dat de rente tijdens de volgende vergadering ongewijzigd blijft. Vanaf de beleidsvergadering in juni worden momenteel renteverlagingen verwacht door de financiële markten.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de beleidsrente tijdens de laatste vergadering niet gewijzigd. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 11 april, de verwachting is dat de ECB de beleidsrente tijdens deze vergadering ook ongewijzigd laat. Ook in Europa wordt door de financiële markten verwacht dat renteverlagingen gaan plaatsvinden.   

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de lange rente

De inflatie in de eurozone betrof in januari 2,8 procent. In de Verenigde Staten zagen we de afgelopen periode een dalende inflatie. De in januari gepubliceerde data toonde een inflatie van 3,1 procent. Ten opzichte van vorig jaar zijn de inflatiecijfers flink afgenomen in zowel Europa als de Verenigde Staten. De inflatie bevindt zich nog altijd boven het streefniveau van ca. 2 procent dat de Fed en ECB hanteren. Zowel de ECB als de Fed hebben als primaire taak om inflatie onder controle te krijgen en zullen een verkrappend beleid voeren, zelfs als dit tot een verslechtering van de economie leidt. Voor de komende periode zal de ontwikkeling van de inflatie bepalend zijn voor de strategie van de centrale banken. 

In het afgelopen jaar zijn de rentes fors opgelopen ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor blijft het tot de mogelijkheden behoren dat er in de toekomst bedrijven in moeilijkheden komen door de gestegen rente. Momenteel zien we het aantal faillissementen in Nederland oplopen. Dit moet wel in perspectief geplaatst worden, het aantal faillissementen bevond zich de afgelopen jaren op historisch lage niveaus. De stijging in het aantal faillissementen is een eerste signaal dat de economie langzaam begint af te koelen als gevolg van de gestegen rente. Daarnaast zien we ook een lichte stijging in het aantal werklozen, maar de arbeidsmarkt blijft krap met een werkloosheid van 3,6% van de beroepsbevolking. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie in de afgelopen periode zien we momenteel stijgende lonen. De cao-lonen zijn in Nederland in het vierde kwartaal van 2023 met 6,9 procent toegenomen, dit betreft de grootste reële loonstijging van deze eeuw. De stijgende lonen kunnen ervoor zorgen dat de inflatie structureel op hogere niveaus blijft.

De lange hypotheekrente wordt vooral beïnvloed door de inflatieverwachtingen. Momenteel verwachten de financiële markten dat de economie verder zal afkoelen en de inflatie richting de 2% gaat. Hierdoor worden er momenteel renteverlagingen verwacht in de loop van 2024. Mocht de gerealiseerde inflatie in 2024 hoger uitvallen dan verwacht, dan bestaat de mogelijkheid dat de geanticipeerde renteverlagingen niet doorgaan en de lange hypotheekrente oploopt.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Sander Burgers.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 
Aanmelden rentestandenabonnement

 

Afspraak maken

Wil jij weten hoeveel hypotheek je kunt krijgen met de huidige hypotheekrente? Onze hypotheekadviseurs kunnen het voor je berekenen tijdens een vrijblijvende afspraak op één van onze vestigingen.

Afspraak maken