22-5-2019

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek daalt

Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft maar dalen. Dat zegt het Bureau Krediet Registratie (BKR), de stichting waar alle Nederlandse kredieten worden bijgehouden.

Op 1 april 2019 hadden ruim 73 duizend huiseigenaren een betalingsachterstand van minstens drie maanden op hun hypotheek. Een half jaar eerder (op 1 oktober 2018) waren dit er nog bijna 80 duizend en een jaar eerder zelfs bijna 86 duizend. 

Opmerkelijke afname van betalingsachterstanden

Hoewel het aantal betalingsachterstanden al sinds 2015 afneemt, noemt het BKR het tempo van de afname het afgelopen jaar opmerkelijk. De daling van het afgelopen half jaar is ruim acht procent. Meer dan tienduizend huiseigenaren slaagden er in deze periode in hun betalingsachterstand weg te werken. Wel kwamen er bijna 3.800 nieuwe mensen met een betalingsachterstand van minstens drie maanden bij.

41-50 jaar meeste betalingsachterstanden

Ongeveer veertig procent van de achterlopers lukt het om de achterstand binnen een jaar weg te werken. De leeftijdsgroep waar de meeste betalingsachterstanden te vinden zijn (ongeveer een derde van het totaal), is van 41 tot 50 jaar. Het BKR verklaart dit door het relatief hoge aantal echtscheidingen in deze leeftijdsgroep en de kinderen die gaan studeren, wat veel kosten met zich meebrengt.