Actueel Nieuws

De huizenmarkt in Nederland vs de rest van Europa

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vergeleek de Nederlandse ontwikkeling van de huizenmarkt met die van andere Europese landen. Daar kwamen een aantal opvallende zaken uit naar voren.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 10/05/2019

Hoogste percentage huishoudens met een hypotheek

In geen enkel ander land binnen de EU hebben zoveel huishoudens een hypotheek als in Nederland, namelijk bijna 61 procent. Daarna volgen Zweden (52 procent) en Denemarken (48 procent). In Roemenië heeft slechts 1 procent van de huishoudens een hypotheek. Het gemiddelde aantal huishoudens met een hypotheek binnen de EU is 26,5 procent.

Onderin de ranglijst qua eigenwoningbezit

In Nederland heeft bijna 70 procent van de bevolking een eigen woning. Daarmee behoren we tot de acht landen met het laagste percentage eigenwoningbezitters. In Roemenië, Kroatië en Slovenië hebben de meesten mensen een eigen woning. In Duitsland wordt het meest gehuurd, de verhouding tussen huren en kopen is daar 50/50.  

Nieuwbouwprijzen stijgen sneller

In 2018 was er een prijsstijging van maar liefst 13 procent onder Nederlandse nieuwbouwwoningen. Slovenië was het enige land waar de prijzen nog harder stegen. Als je kijkt naar de prijsstijging van alle type woningen in de laatste tien jaar, dan is die in Nederland met 4,2 procent bescheiden te noemen in vergelijking met het Europese gemiddelde van 12 procent. In Zweden werden de huizen in tien jaar tijd maar liefst 72 procent duurder. In elf Europese landen zijn de huizenprijzen juist gedaald, met als koploper Spanje, waar de huizen 19 procent goedkoper zijn geworden.

Nederlandse nestverlaters relatief jong

Het percentage Nederlandse jongeren van 18 tot 25 dat nog thuis woont (70 procent) is in vergelijking met andere EU-landen laag. Alleen in de Scandinavische landen en Frankrijk gaan jongeren nog eerder het huis uit. In veel landen, met Slowakije, Kroatië en Italië voorop, woont meer dan 90 procent van de 18- tot 25-jarigen nog thuis. In alle landen blijven jongens langer thuis wonen dan meisjes.