Actueel Nieuws

4 factoren die van invloed zijn op de huizenprijzen

Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: gaan de huizenprijzen dalen, of blijven ze voorlopig toch nog stijgen? Het antwoord hierop is afhankelijk van een viertal factoren.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 02/06/2020
Wat is mijn huis waard? Huizen met prijzen op het dak

Sinds de zomer van 2013 is een stijgende trend te zien in de huizenprijzen. Door de coronacrisis verwachten sommige experts dat de huizenprijzen voor het eerst in zeven jaar zullen gaan stagneren of dalen. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken: in het eerste kwartaal stegen de huizenprijzen met 8,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.  

Of de huizenprijzen uiteindelijk zullen stijgen of dalen, is in ieder geval afhankelijk van de volgende vier factoren.


1. De vraag naar woningen

Wanneer er meer vraag is naar koopwoningen dan er aanbod is, zullen de prijzen in de regel stijgen. Doordat het aantal huishoudens in Nederland stijgt (onder andere door het toenemende aantal singles), is de vraag naar woningen groot. Het CBS voorspelt dat het aantal huishoudens tot 2025 met 630.000 zal toenemen tot 8,2 miljoen.


2. Het aanbod van woningen

Schaarste van woningen zal de prijs opdrijven. Doordat de bouw van het aantal nieuwbouwwoningen achter loopt sinds de crisis van 2008 en recenter de stikstof- en de coronacrisis, is er een woningtekort ontstaan. Het doel van het kabinet is daarom om 75.000 woningen per jaar te bouwen, maar van 2020 tot 2023 zullen dat er gemiddeld slechts 57.000 per jaar zijn. 

Desalniettemin zien we de laatste weken een stijging in het woningaanbod. Het lijkt erop dat veel huiseigenaren hun woning te koop zetten om een eventuele prijsdaling voor te zijn.


3. De hypotheekrente

Een belangrijke reden voor de stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren, is de historisch lage hypotheekrente. Bij een lage hypotheekrente nemen de maandlasten van een hypotheek af en kan er meer geleend worden. Bij een hogere hypotheekrente betaal je maandelijks meer rente en is er dus minder ruimte voor een hoge hypotheek. 

Aan het begin van de coronacrisis zagen we de hypotheekrente licht stijgen. Onze experts vermoeden dat deze stijging voorlopig aan zal blijven. 


4. De economische omstandigheden 

Wanneer de economische omstandigheden in Nederland verslechteren, zullen de huizenprijzen dalen. Dat was bijvoorbeeld goed te zien tijdens de kredietcrisis die begon in 2007. Door de coronacrisis heeft de economie ook een flinke klap gehad. Als de crisis nog lang voortduurt en resulteert in een nieuwe economische crisis, zal dit ook zijn effect hebben op de huizenprijzen.