Actueel Nieuws

Tweede kamer debatteert over wooncrisis

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update: 20-2-2020
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over mogelijke oplossingen voor de huidige wooncrisis, waarin het vooral voor starters en gezinnen met lage en middeninkomens heel lastig is om aan een woning te komen.

Minister van Wonen Stientje van Veldhoven erkent dat er sprake is van een crisis. Het huidige woningtekort van 3,2 procent noemde zij historisch groot.


75.000 nieuwe woningen

Het kabinet heeft als doel om jaarlijks 75 duizend nieuwe woningen te bouwen. Hoewel dit aantal in 2019 (mede door de bouw van zogenaamde transformatiewoningen) werd gehaald, wordt voorspeld dat dit voor de komende jaren een stuk moeilijker zal worden. Door de problemen met stikstof en PFAS zijn duizenden bouwvergunningen stil komen te liggen. 

Tijdens het debat kwamen meerdere mogelijke oplossingen aan bod. Zo willen D66 en het CDA zo snel mogelijk 25.000 nieuwe woningen realiseren in Almere en een metroverbinding naar Amsterdam aanleggen. 


Verhuurdersheffing

Daarnaast wil een meerderheid van de Kamer af van de verhuurdersheffing. Woningcorporaties dragen jaarlijks 1,7 miljard euro af aan de Belastingdienst, met als effect dat zij minder bouwen. Binnen de coalitie zijn de meningen over het afschaffen echter verdeeld. De ChristenUnie is voor afschaffing, het CDA twijfelt en de VVD wil de maatregel in stand houden. Minister van Veldhoven gaf aan de verhuurdersheffing als een onderwerp voor de volgende kabinetsformatie te zien.


Ministerie van VROM

Een andere mogelijke oplossing is het Rijk meer macht geven over de woningbouw, door het huidige ministerie voor Wonen weer om te vormen tot het ministerie van Volshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), zoals voorheen het geval was. Zowel het CDA als de SP en de PvdA pleiten hiervoor. Ook dit plan vindt Van Veldhoven iets voor een volgend kabinet.