Actueel Nieuws

Binnen 10 jaar 100.000 extra seniorenwoningen

Senioren in de keuken
Voor 2031 zullen er meer dan 100.000 extra woningen gerealiseerd worden voor ouderen. Door voldoende geschikte woonvormen te bouwen zullen meer ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer van ministers Hugo de Jonge (VWS) en Kajsa Ollongren (BZK). De plannen zijn opgesteld in samenwerking met ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS. 

1,6 miljoen 80-plussers

In 2040 zal het aantal 80-plussers verdubbeld zijn naar 1,6 miljoen. Het bouwen van voldoende woningen voor deze groeiende groep is dan ook erg belangrijk. Hiermee kan een verhuizing naar een verpleeghuis voor sommigen worden uitgesteld. Daarnaast bevordert het de doorstroming voor andere leeftijdsgroepen op de woningmarkt, zoals starters.

Haalbaarheid

Er zijn afspraken gemaakt om de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. Tot 2031 komen nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. De haalbaarheid van het plan is afhankelijk van financiering, beschikbaarheid van locaties en voldoende zorgmedewerkers. De meewerkende partijen werken nu samen aan oplossingen voor deze knelpunten. Ook hebben ze de wens uitgesproken voor meer sturing vanuit het Rijk en de provincies.