Actueel Nieuws

Huiseigenaren betalen dit jaar bijna 4 procent meer woonbelasting

Belastingenvelop met geld
Huishoudens met een koopwoning betalen in 2021 gemiddeld € 1.361 aan woonbelastingen. Dat is 3,9 procent meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de 'Atlas van de lokale lasten' van Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de gemeente: gemiddeld 811 euro. 362 euro gaat naar het waterschap en 188 euro naar de provincie. Huurders zijn voordeliger uit omdat zijn geen onroerendezaakbelasting (ozb) betalen: zij zijn dit jaar gemiddeld € 873 kwijt aan lokale belastingen. 

De duurste gemeente wat betreft belastingen is Bloemendaal: daar betalen huiseigenaren gemiddeld 2.148 euro. In Tilburg betaalt men het minste, namelijk 1.042 euro in 2021. 

Afvalstoffenheffing stijgt flink

Vooral de afvalstoffenheffing is met 8 procent flink gestegen. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen. Sommige gemeenten hebben een duurder contract afgesloten met de afvalverwerker en sommigen investeren in het scheiden van afval. Ook heeft het Rijk twee jaar geleden de afvalstoffenheffing voor gemeentes verhoogd met 139 procent en wordt dit in veel gevallen doorberekend aan de bewoners.

Maar ook de gemiddelde ozb is dit jaar gestegen, met vijf procent. Gemeente Opmeer kent de grootste stijging van 41 procent. In Haaren daalt het tarief juist met 24 procent vanwege de fusie met Tilburg.