Actueel Nieuws

Je huis verhuren via Airbnb: wat zijn de regels?

Het klinkt erg aantrekkelijk: geld verdienen met je eigen huis door deze voor de verhuur aan te bieden aan toeristen op Airbnb. Maar mag dit wel zomaar?  Wij zetten de regels voor je op een rijtje.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 26/08/2021
Reisverzekering

Nederland telt op dit moment meer dan 55.000 te huur staande Airbnb-accommodaties. Dat is prettig voor toeristen, maar kan ook vervelend zijn voor gemeenten en hun inwoners, die soms overlast ervaren van de vele toeristen in woonwijken. 

Lange tijd was er geen duidelijke regelgeving rondom het verhuren van je koopwoning op Airbnb. Daar is per 1 januari 2021 verandering in gekomen: er is een wijziging doorgevoerd binnen de Huisvestingswet: de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Hierdoor mogen gemeenten optreden als zij dat noodzakelijk achten met het oog op de leefbaarheid van de woonomgeving.

Handhaving door gemeenten

Maar wat kunnen gemeenten dan doen om de Airbnb verhuur aan banden te leggen?

  • Gemeenten kunnen een registratieverplichting invoeren. Het is dan verboden om woonruimte voor toeristische verhuur aan te bieden zonder registratienummer. Op deze manier krijgt een gemeente inzage in wie de woonruimte verhuurt, waar de woning zich bevindt, en om wat voor soort woonruimte het gaat. Dit soort informatie draagt ook bij aan een efficiënte vorm van handhaving.
  • Gemeenten mogen een maximum stellen aan het aantal nachten per jaar dat een woning verhuurd wordt. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een maximum van 30 nachten gehanteerd. 
  • Gemeenten kunnen bepalen dat verhuurders van woonruimten vooraf een melding moeten maken bij de gemeente. Bij een melding kan de gemeente namelijk makkelijker controleren of het maximale aantal dagen wordt overschreden. 
  • Ten slotte kan een gemeente naast een registratieplicht ook een vergunningsplicht invoeren. Dit betekent dat verhuurders een vergunning moeten aanvragen bij het gemeentebestuur als zij woonruimten beschikbaar stellen om te verhuren voor toeristische doeleinden. Dit middel wordt voornamelijk aangewend als de registratie- of meldplicht niet effectief is. De gemeente kan zelfs een maximaal aantal vergunningen afgeven per gebied.

Of en in hoeverre de gemeenten bovenstaande maatregelen toepassen, verschilt per gemeente. Als je interesse hebt in het verhuren van je woning op Airbnb, dan kun je bij je gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn.

Waar moet je nog meer rekening mee houden?

Houd daarnaast nog rekening met de volgende zaken:

  • Je moet eigenaar zijn van de woning die je verhuurt. Met een huurwoning mag dit niet, tenzij je toestemming krijgt van de eigenaar of woningbouwvereniging.
  • Als je een hypotheek hebt, moet je toestemming vragen aan je hypotheekverstrekker.
  • Ben je aangesloten van bij een Vereniging van Eigenaren? Vraag dan ook eerst toestemming aan de vereniging.