Verkiezingen 2021: de standpunten over de woningmarkt

De Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 komen steeds dichterbij. Vanwege het aanhoudende woningtekort en de steeds hogere huizenprijzen is de woningmarkt een belangrijk onderwerp in het partijprogramma van alle politieke partijen. Wij zetten voor je op een rijtje welke standpunten de zeven grootste partijen hebben over de woningmarkt.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 05/03/2021
Verkiezingen Potlood

VVD

 • De VVD wil meer woningbouw realiseren door middel van landelijke sturing. Een nationaal bouwfonds moet zorgen voor meer betaalbare woningen in heel Nederland.
 • Buitenstedelijk bouwen en leegstaande bedrijven ombouwen naar woningen om het woningtekort tegen te gaan.
 • Het wegnemen van barrières bij het afsluiten of wijzigen van een hypotheek: meer mogelijkheden voor zzp'ers, verzilverhypotheken voor senioren en meer hypotheekruimte voor mensen met een studieschuld.
 • De loan-to-value (LTV) niet lager maken dan de huidige 100 procent, om te voorkomen dat mensen veel spaargeld moeten meebrengen.
 • Een opkoopbescherming waarmee gemeenten een rem zetten op het grootschalig opkopen van huizen door (buitenlandse) investeerders in bepaalde wijken.  
 • Doorstroming van senioren stimuleren door geschikte woningen voor hen te bouwen en financiële drempels weg te nemen. 

PVV

 • Net als de VVD wil de PVV de regie over de woningbouw bij het Rijk leggen. De PVV wil een minister van Wonen aanstellen.
 • Meer koopwoningen bouwen voor starters, gezinnen en ouderen.
 • Niet alleen in de stad bouwen, maar ook daarbuiten.
 • De hypotheekrenteaftrek niet verder afbouwen.
 • De PVV wil geen regels omtrent stikstof, PFAS, milieu, duurzaamheid etc. 

CDA

 • Het CDA wil binnen tien jaar een miljoen betaalbare en duurzame woningen bijbouwen, waarvan een kwart voor starters en jongeren.
 • Maatregelen voor starters: Startersleningen aantrekkelijker maken, studieschuld minder zwaar mee laten wegen, kantoorpanden en winkels ombouwen tot starterswoningen.
 • Doorstroming van senioren stimuleren.
 • Een minister van Volkshuisvesting.
 • Een anti-speculatiebeding op huisvestingsprojecten, om buitenlandse beleggers tegen te gaan. Gemeenten met een overspannen woningmarkt kunnen op wijkniveau een zelfwoonplicht of een verhuurdersvergunning invoeren.

D66

 • D66 wil voor 2030 een miljoen woningen bouwen, onder leiding van een ministerie van Wonen, Ruimtelijke verordening en Milieu. Bouwen kan ook op nieuwe plekken, zolang dit geen schade toebrengt aan de natuur en de locaties goed bereikbaar zijn met het OV.
 • Doorstroming bevorderen door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes. Zo worden ook bijvoorbeeld groepswoonvormen gestimuleerd. 
 • De hypotheekrenteaftrek wordt volledig afgebouwd. Hypotheken mogen wel een langere duur hebben, namelijk 35 of 40 jaar en mogen voor 50 procent aflossingsvrij zijn.
 • Rekenen met de werkelijke lasten van studieschulden om zo de maximale hypotheek te verhogen.
 • Geen belastingvrijstelling meer op de schenkbelasting bij het kopen van een huis. D66 is van mening dat dit kinderen van rijke ouders bevoordeelt en niet thuishoort op een eerlijke woningmarkt. 

GroenLinks

 • Net als D66 wil GroenLinks voor 2030 een miljoen woningen bouwen.
 • Meer passende woningen bouwen, die beter aansluiten bij de woonbehoefte van mensen.
 • De ontwikkeling van nieuwe, gezamenlijke en duurzame woonvormen voor onder andere alleenstaanden, samengestelde gezinnen, ouderen en mensen met een beperking stimuleren. Dit bevordert de doorstroming, waardoor ook meer starterswoningen beschikbaar komen. 
 • Meer ruimte bieden aan zelfbouw, particuliere collectieven en wooncoöperaties in plaats van aan projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers.

SP

 • Ook de SP wil een ministerie voor Wonen opzetten en een nationaal bouwplan maken, om de bouw van duurzame en betaalbare woningen voor iedereen te bevorderen.
 • Een woonplicht en een hogere overdrachtsbelasting voor een tweede huis instellen om speculanten aan te pakken.
 • De hypotheekrenteaftrek beperken voor woningen boven de € 350.000.
 • De energievoorziening moet in publieke handen komen, zodat duurzaamheid geen luxeproduct wordt. Woningen moeten beter geïsoleerd worden en collectief van zonnepanelen voorzien.

PvdA

 • De PvdA wil jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen realiseren. Zoals de meeste partijen wel ook de PvdA dit vanuit de Overheid besturen.
 • Starters moeten een kooppremie krijgen voor een eerste nieuwbouwwoning. De schenkingsvrijstelling voor het eigen huis wordt dan wel afgeschaft, om alle starters een eerlijke kans te geven op de woningmarkt.
 • Afbouw van de hypotheekrenteaftrek en een langere termijn voor hypotheken, tot 40 jaar.
 • De studieschuld moet minder zwaar meewegen.