Actueel Nieuws

De plannen van kabinet-Rutte IV voor de woningmarkt

Deze week werd het kabinet-Rutte IV beëdigd. De ministers en staatssecretarissen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verschenen dit jaar op Paleis Noordeinde in aangepaste vorm vanwege het coronavirus. Toch blijkt uit het nieuwe regeerakkoord een groot optimisme over de toekomst en zijn de plannen van het nieuwe kabinet voor de Nederlandse woningmarkt ambitieus.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 13/01/2022
Nieuwbouw hout

De woningcrisis

Hugo de Jonge (CDA) krijgt als kersverse minister van Wonen direct een zware taak: een einde maken aan de woningcrisis in Nederland. De huizenmarkt zit namelijk nog steeds muurvast. Dit komt onder andere door een te laag aanbod aan koopwoningen en de snel stijgende huizenprijzen. Nadat de prognoses voor 2022 weinig hoop gaven dat de huidige impasse in de woningmarkt doorbroken gaat worden, heeft het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord een nieuwe aanpak voor dit dossier opgesteld. 

De nieuwe plannen van het kabinet 

De ambities van het kabinet Rutte IV zijn duidelijk: volgens het coalitieakkoord moeten er tijdens deze kabinetsperiode elk jaar honderdduizend nieuwe woningen bij komen. Tenminste twee derde hiervan moet bestaan uit betaalbare huur- of koopwoningen. Om dit te realiseren, heeft het kabinet de volgende plannen opgesteld:

  • Een minister van Wonen aanstellen, de al eerder genoemde Hugo de Jonge; 
  • 7,5 miljard euro beschikbaar stellen voor het bereikbaar houden van alle nieuwbouw woningen;
  • De huur verlagen voor huishoudens met een sociale huurwoning en een laag inkomen;
  • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties afschaffen, zodat corporaties meer geld voor het kopen van woningen overhouden en minder geneigd zijn woningen af te stoten;
  • Meer mogelijkheden geven aan gemeenten om malafide verhuurders aan te pakken;
  • De jubelton afschaffen. Op dit moment kan er dankzij deze eenmalig verhoogde vrijstelling ruim een ton belastingvrij worden geschonken voor de aankoop van een woning. De kritiek op de jubelton is dat dit de prijs van woningen opdrijft en de kloof tussen vermogende en niet-vermogende starters vergroot.

Doorrekening Centraal Plan Bureau 

Uit het regeerakkoord, dat als titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ heeft, blijkt dat het nieuwe kabinet van plan is om de komende jaren veel geld te investeren in de toekomst. Het Centraal Planbureau (CPB) plaatste hier bij hun doorrekening van de kabinetsplannen een kritische kanttekening bij. De plannen voor onder andere klimaat en volkshuisvesting zouden de staatsschuld ernstig onder druk kunnen zetten. Dit zou ervoor zorgen dat toekomstige generaties de lasten gaan dragen van het huidige regeerakkoord. Ook betwijfelt het CPB of het kabinet alle plannen kan waarmaken vanwege, onder andere, de historisch krappe arbeidsmarkt.