Actueel Nieuws

Minister De Jonge wil VvE’s verder helpen verduurzamen

Het moet voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) makkelijker worden om appartementencomplexen te verduurzamen. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de Tweede Kamer.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 06/09/2023
Istock 978584434

De minister stelt in zijn brief dat de verduurzaming van woningen die onderdeel zijn van een VvE achterloopt ten opzichte van andere woningen. Een van de oorzaken hiervoor zou kunnen zijn dat de keuze voor energiebesparende maatregelen lastiger is als deze door meerdere mensen genomen moet worden. Ook kunnen VvE-gebouwen onderling erg van elkaar verschillen. Dit maakt het bieden van een verduurzamingsoplossing maatwerk. Tot slot, zo schrijft De Jonge, ontbreekt bij veel VvE’s de inhoudelijke kennis op het gebied van verduurzaming.

 

VvE-versnellingsagenda

Met de ‘VvE-versnellingsagenda’ wil de minister eventuele drempels op deze gebieden wegnemen. De Jonge wil bijvoorbeeld de wet aanpassen waardoor 50 procent +1 van de stemmen voldoende is voor het nemen van een besluit rondom verduurzamingsmaatregelen. Zonder opkomsteis. Veel VvE’s hanteren nu wel een opkomsteis en een meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen.

Ook voor sommige verhuurder wordt het eenvoudiger om de stap richting verduurzaming te zetten. Als een verhuurder meer dan 10 woningen binnen de VvE bezit moet op dit moment 70 procent van de huurders instemmen met verduurzamingsmaatregelen. De Jonge stelt voor om in plaats hiervan 70 procent van de stemmende huurders voor de maatregelen moet zijn.

Daarnaast wordt de subsidie voor VvE’s uitgebreid. Via het Warmtefonds kunnen VvE’s tegen een gunstige rente lenen voor verduurzamingsmaatregelen. De rente onlangs al met 1,5 procentpunt verlaagd.

Tot slot stelt De Jonge 25 miljoen beschikbaar om VvE’s te ontzorgen bij verduurzaming. Zo gaan procesbegeleiders helpen bij het maken en uitvoeren van een verduurzamingsplan en komt er een landelijk VvE-verduurzamingsloket. Gemeenten kunnen daarnaast geld uit het Nationaal Isolatieplan (NIP) en energiearmoede inzetten om VvE’s te helpen.