Actueel Nieuws

Mogelijke schadepost voor huizenbezitters met rotte funderingen

Door droogte ligt er een strop op de loer voor 1 miljoen woningbezitters. Schade aan huizen door rotte funderingen kan oplopen tot 60 miljard euro. De kans is groot dat woningbezitters zelf opdraaien voor de kosten van de schade aan de fundering. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit haar zorgen en wil voortaan dat woningbezitters dergelijke risico’s melden bij de verkoop.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 08/11/2023
Fundering Woning

Uit onderzoek blijkt dat het herstel van schade aan funderingen veroorzaakt door droogte, kosten variërend van € 54.000 tot € 100.000 per woning met zich meebrengt. In 2050 kan deze schadepost voor de woningen in Nederland oplopen tot € 60 miljard.

Droogte dreigend voor woningen

Uit data van de onafhankelijke stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijkt dat huizen die voor 1970 gebouwd zijn, te maken krijgen met schade aan de fundering door droogte. Het gaat hier om 1 miljoen huizen. Droogte verhoogt de kans op schade aan een fundering, helemaal wanneer droogte langdurig is. Droogte kan bodemdaling veroorzaken of de grondwaterstand gaat dalen. Hierdoor neemt de kans op paalrot weer toe en verzakking van de woning.

AFM pleit voor meer transparantie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft aan dat je je tegen dit soort schade niet kunt verzekeren. Net als dat schade door overstromingen lang niet altijd gedekt wordt. De AFM wil dat woningbezitters en mogelijke kopers zich meer bewust worden van risico’s als funderingsproblematiek door droogte en overstromingen. Het herstellen van dergelijke problemen kan flink in de kosten lopen. Zowel een huidige woningeigenaar als een toekomstig woningeigenaar (koper) moet dit in het achterhoofd houden. De AFM pleit dan ook voor meer transparantie op dit gebied en wil dit realiseren door meer en betere data te krijgen.

Deze data over funderingsproblematiek en kans op overstromingen moet worden meegenomen zodra het huis verkocht of gekocht gaat worden, aldus de AFM. De AFM hoopt voor nu dat de markt dit op eigen initiatief gaat doen. AFM hoopt ook dat de klimaatrisico’s in het taxatierapport meegerekend worden. Zodat woningkopers niet te veel geld lenen en dus geld hebben om hun woning te laten repareren mocht er schade aan de fundering ontstaan of een overstroming plaatsvinden.

Oproep

Er is wel enige beweging op dit thema. Zo is er eind oktober een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Hierin wordt het kabinet opgeroepen om met een plan te komen voor een eerlijke verdeling van de kosten. Het voorstel is dat gemeenten en waterschappen verantwoordelijk gehouden moeten worden voor bijvoorbeeld het grondwaterpeil en daarmee ook een deel van de herstelkosten moeten bekostigen.