Actueel Nieuws

Woningtekort in Nederland loopt op

Nederland heeft een toenemend tekort aan woningen. Volgens onderzoeksbureau ABF ligt het tekort aan woningen dit jaar op 390.000. In 2022 lag dit aantal nog op 315.000. Jaarlijks brengt ABF een prognose uit van het tekort waarop het ministerie voor Volkshuisvesting het beleid maakt.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 25/07/2023
Persbericht Woningmarkt

Bevolkingsgroei en andere samenstelling huishoudens

Uit het onderzoek blijkt dat het oplopende tekort aan huizen vooral te maken heeft met de uitzonderlijke bevolkingsgroei. Het onderzoek baseert zich hierbij op de bevolkingsprognose van het CBS. Die is dit jaar met circa 110.000 inwoners omhoog gegaan, onder andere omdat Nederland vorig jaar bijna 90.000 vluchtelingen uit Oekraïne opving. Dit cijfer staat niet vast: het migratiecijfer kan tijdens een oorlog verder stijgen. Zonder deze crisis kan het cijfer ook weer ver dalen. Daarnaast is de gemiddelde grootte van een huishouden ook een factor in het woningtekort. Er wonen steeds minder mensen in één huis. Daarom zijn er meer huizen nodig. 
Ook de zorg voor ouderen speelt een rol. Zo wordt er rekening gehouden met minder plekken in verpleeghuizen. Hierdoor zullen er meer oudere mensen in ‘gewone’ huizen blijven wonen.  

Totale voorraad woningen

Om de woningvoorraad bij te werken, is de ambitie om 900.000 woningen bij te bouwen tot 2030. Deze ambitie ligt vrij hoog en is mogelijk niet haalbaar. Als er wel 900.000 woningen bij komen, dan nog is dat onvoldoende. Vanwege de verwachte bevolkingsgroei, is de doelstelling te laag. Het woningtekort ligt nu op 4,8 procent van de totale voorraad. Dit zal in 2030 zijn teruggelopen naar 3,8 procent van de totale woningvoorraad. Om die 3,8 procent weg te werken, zijn nog eens 81.000 extra woningen nodig.