Actueel Nieuws

Advies aan nieuw kabinet: bouw hypotheekrenteaftrek af

Het komende kabinet doet er goed aan om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Dat zegt een adviesgroep van ambtenaren in een adviesrapport aan het nog te vormen kabinet. Zo'n rapport wordt doorgaans meegenomen tijdens de formatie.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 13/02/2024
Geld opstapelen

Volgens de ambtenaren zorgt de hypotheekrenteaftrek zoals deze nu is voor hogere huizenprijzen, hogere hypotheekschulden, minder huurwoningen en meer inkomensverschillen. De hypotheekrenteaftrek is een fiscaal voordeel waarbij betaalde hypotheekrente mag worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Omdat vooral hogere inkomensgroepen een eigen woning bezitten, versterkt de regels volgens tegenstanders de inkomensverschillen met vaak armere huurders.

Sinds een aantal jaar is de hypotheekrenteaftrek al stapsgewijs versoberd. Sinds 2014 werd de aftrek jaarlijks verminderd. 10 jaar geleden mocht nog ruim 50 procent van de betaalde rente worden afgetrokken, nu is de maximale aftrek gelijk aan het tweede belastingtarief. In 2024 is dat 36,97 procent.

Naast de afbouw van de hypotheekrenteaftrek adviseert de adviesgroep ook om het eigenwoningforfait te verhogen.