Actueel Nieuws

Energierekening gemiddeld honderden euro's lager in 2024

Een gemiddeld huishouden is in 2024 waarschijnlijk een stuk minder kwijt voor gas en elektriciteit dan in 2023. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de energieprijzen van januari.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 16/02/2024
Nieuwbouwwijk

Het CBS berekende dat een gemiddeld huishouden dit jaar € 2.363 kwijt is aan kosten voor gas en elektriciteit. Dat is 12 procent minder dan in 2023 toen de rekening (inclusief prijsplafond) gemiddeld uitkwam op € 2.686. Dit verschil is niet volledig toe te schrijven aan lagere prijzen. Het CBS houdt ook rekening met een lager verbruik in 2024.

Vooral de variabele tarieven voor gas waren in januari lager. Op basis van die prijzen zou de gasrekening dit jaar ruim € 200 lager uitvallen. Het verschil met elektriciteit is kleiner. Voor de variabele kosten voor elektriciteit betalen we volgens de prognose gemiddeld € 123 minder dan in 2023.

Vaste leveringskosten wel hoger

Niet alle kosten voor gas en elektriciteit zijn in het nieuwe jaar lager. De energiebelasting op gas is per 1 januari gestegen om de energietransitie verder te stimuleren, waar de belasting op elektriciteit juist daalde. De stijging op gas bedroeg gemiddeld € 127, de daling op elektriciteit € 41.

Ook de transportkosten voor gas en elektriciteit zijn in 2024 hoger. Vooral de transportkosten voor elektriciteit stegen met € 74 hard. In 2 jaar tijd zijn deze kosten zelfs met € 162 toegenomen.

Grote verschillen tussen huishoudens

Het CBS berekende ook de verschillen tussen verschillende woonsituaties. Hierbij is gekeken naar de gezinssamenstelling, de grootte van de woning en de leeftijd/duurzaamheid van de woning. Een meergezinshuishouden in een oude vrijstaande villa is dit jaar met bijna € 4.000 het meeste kwijt aan gas en elektriciteit. Bij een alleenstaande in een nieuw, klein appartement valt de rekening met € 1.400 een stuk lager uit.