Actueel Nieuws

'Groeiende zorgen over funderingsproblemen'

Huiseigenaren maken zich steeds meer zorgen over mogelijke problemen met de fundering van hun woning. Dat zegt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het kenniscentrum ontvangt steeds meer vragen van huizenbezitters over het onderwerp.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 08/01/2024
Fundering Woning

Het KCAL meldde onlangs dat naar verwachting 1 miljoen Nederlandse huizen in de toekomst een risico lopen op funderingsproblemen. Dat het onderwerp meer en meer leeft onder woningeigenaren merkte het kenniscentrum afgelopen jaar. In 2023 kwamen er tussen de 3 en 4 duizend meldingen binnen over schade aan funderingen. Dat was een kwart meer dan in 2022.

Of een woning kwetsbaar is voor funderingsschade hangt onder meer af van de grond waarop het huis gebouwd is. Het KCAF ziet daarin steeds meer meldingen over woningen in kleigebieden, waar voorheen vooral problemen waren in veenweidebieden. Woningen die op kleigrond zijn gebouwd, zijn volgens het KCAF vaak voor 1970 gebouwd en beschikken niet altijd over een goede fundering.

In de veenweidegebieden bestaat de fundering vaak uit hout, wat de fundering kwetsbaar maakt ten tijden van droogte. Door deze droogte komt het hout bloot te liggen aan zuurstof. Hierdoor kunnen bacteriën in het hout komen en de fundering aantasten.

Kosten zijn voor eigenaar

Funderingsonderzoek en het indien nodig vervangen van de fundering is niet goedkoop en volledig voor de rekening van de eigenaar. Volgens het KCAF weerhoudt het hoge kostenplaatje veel woningbezitters om actie te ondernemen. Hoeveel de kosten bedragen verschilt per woning, maar dit bedrag ligt naar schatting tussen de € 50.000 en € 100.000.