Actueel Nieuws

Kabinet trapt opnieuw op de rem van huurverhoging

Het demissionaire kabinet beperkt de huurverhogingen in de vrije sector tot minimaal 2027. Hierdoor moeten huurwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 19/01/2024
Geld met huisje

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil dat verhuurders in de vrije sector de huurprijzen jaarlijks nog met maximaal de gemiddelde cao-stijging plus 1 procentpunt mogen verhogen. Dit plan moet nog worden voorgelegd aan de Raad van State, het adviesorgaan van het kabinet.

Sinds 2021 mogen verhuurders van vrijesectorwoningen niet langer zelf hun huurverhoging bepalen. Jaarlijks bepaalt de overheid de maximale verhoging. In 2024 bedraagt deze maximaal 5,5 procent, al mag een lagere stijging ook.

Deze maatregel loopt 31 mei van dit jaar af, al had minister De Jonge eerder aangegeven ook hierna grip op de huurverhogingen te willen houden. Met de nieuwe maatregel moeten huren ook in de toekomst betaalbaar blijven. De prijzen van sociale huurwoningen gaan jaarlijks in juli omhoog.