Actueel Nieuws

Nederlanders lossen meer af op hun hypotheek

Nederlanders zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer gaan aflossen op hun hypotheek. Vooral jongere generaties verkiezen het aflossen van hun woning boven sparen op een spaarrekening. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) dat het spaargedrag van Nederlanders onderzocht zijn strengere hypotheekregels de voornaamste verklaring voor de toegenomen aflossingen.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 09/07/2024
Huisje en spaarvarken

Het CPB deed onderzoek naar het spaargedrag van Nederlanders. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de spaarquote - het percentage van het inkomen dat men opzij zet - in 20 jaar tijd is gestegen van -3 procent naar 2 procent. Bij een negatieve spaarquote geven mensen gemiddeld meer geld uit dan er maandelijks binnenkomt.

Als verklaring voor de gestegen spaarquote geeft het CPB de strengere hypotheekregels die na de financiƫle crisis zijn ingevoerd. Aflossingsvrije hypotheken zijn bijvoorbeeld minder aantrekkelijk gemaakt nu de rente over deze hypotheken niet meer kan worden afgetrokken. Deze nieuwe regels treffen vooral jongere huizenkopers die kiezen voor een hypotheekvorm met aflossing. Mede hierdoor is het percentage huizenbezitters dat zijn of haar hypotheek aflost sinds 2007 gestegen van 25 procent naar 50 procent in 2009. Het CPB verwacht dat dit percentage de komende jaren verder oploopt.

Dat we meer aflossen op onze hypotheek zorgt er wel mede voor dat we minder sparen op onze spaarrekening. Hierdoor is de schuldenpositie van veel Nederlanders verbeterd, maar is de gemiddelde buffer met direct aanspreekbaar geld kleiner geworden.