Actueel Nieuws

NHG ziet aantal hypotheekaanvragen flink stijgen

Het aantal hypotheken dat met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten is in het eerste kwartaal flink toegenomen ten opzichte van 2023. Dat laten de laatste cijfers van NHG zien. Verklaring voor de toename is de forse stijging van het totaal aantal afgesloten hypotheken in de eerste maanden van het jaar.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 12/05/2024
Klein Huisje In Handen

Huizenkopers sloten in het eerste kwartaal ruim 27.000 hypotheken af met NHG. Dat waren er bijna 5.000 meer dan begin 2023 toen het ging om 22.500 hypotheken. Hierbij kan het zowel gaan om NHG voor de aankoop van een woning als voor het verbeteren van een woning. De stijging komt totaal voor rekening van de eerste groep. Het aantal NHG-aanvragen voor woningverbetering daalde zelfs heel licht van 4.200 naar 4.000.

Dat het aantal aanvragen voor een hypotheek met NHG is gestegen, betekent niet dat procentueel ook meer huizen onder hypotheekgarantie vallen. Het marktaandeel van NHG-hypotheken op het totaal aantal afgesloten hypotheken daalde met 2 procent naar 76,9 procent.

Wanneer huizenkopers een hypotheek met NHG afsluiten hebben ze een vangnet wanneer zij hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of relatiebreuk. NHG zal onder voorwaarden een eventuele restschuld betalen bij verkoop van de woning. Door de gestegen huizenprijzen maken weinig woningbezitters de laatste jaren gebruik van de hypotheekgarantie.

Ook in het eerste kwartaal van dit jaar hoefden weinig woningeigenaren aanspraak te maken op NHG. In totaal moest er 4 keer een bedrag worden uitgekeerd. Dit is evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Het totaal uitgekeerde bedrag daalde hard van € 156.000 naar € 29.000. Ook dit is te verklaren door de gestegen huizenprijzen die zorgden voor een lagere restschuld.