Actueel Nieuws

Nieuwe trend op de woningmarkt: de seniorenmakelaar

De krappe woningmarkt is niet alleen nadelig voor starters. Ook senioren die hun gezinswoning willen verlaten hebben moeite om een passende nieuwe woning te vinden. Daarom maken steeds meer mensen op leeftijd gebruik van een seniorenmakelaar.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 29/04/2024
Senioren koppel rekenmachine ouderen

Deze seniorenmakelaars worden aangeboden vanuit wooncorporaties en helpen de ouderen bij het vinden van een passende nieuwe woning. Inmiddels heeft ruim 70 van de woningcorporaties een seniorenmakelaar in dienst. Zij luisteren naar de behoeften van de mensen en zoeken een betaalbare woning die hierbij aansluit.

Wanneer senioren verhuizen naar een kleinere, levensloopbestendige woning zorgt dit voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Nu blijven ouderen vaak langer wonen in een huis dat niet meer aansluit bij hun levenssituatie. Bijvoorbeeld in een gezinswoning, terwijl de kinderen al geruime tijd de deur uit zijn. Deze huizen komen daardoor beschikbaar voor jongere koppels die juist groter willen gaan wonen of van huur naar koop willen.

De reden dat ouderen lang in hun bestaande woning willen blijven wonen is volgens de seniorenmakelaars vooral de hoge huurprijzen. Hierdoor is er geen financieel voordeel als deze mensen naar een kleiner hun gaan. Daarom stellen sommige woningcorporaties voor om de nieuwe huur aan te passen aan het inkomen van de senioren. Ook zijn de corporaties soms bereid om de huur aan te passen als het inkomen in de toekomst daalt.