Actueel Nieuws

'Nieuwe vinexwijken moeten flexibel blijven'

Wijken die in de toekomst gebouwd worden moeten in kunnen spelen op de woonvraag van het moment. In huidige vinexwijken was daar te weinig oog voor, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update 22/05/2024
Istock 922886914 Klein

Volgens het PBL hebben vinexwijken zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot wijken voor rijkere gezinnen. De wijken zijn sinds eind jaren '90 gebouwd om middenklassegezinnen in de stedelijke gebieden te houden, zij het net buiten de stadskern. Door deze gezinnen naar duurdere huizen in de vinexwoningen te verleiden, kwamen goedkopere huizen vrij voor gezinnen met een lager inkomen.

Bij de verdere ontwikkeling van de vinexwijken zijn vooral duurdere woningen bijgebouwd. Hierdoor ontstond er volgens het PBL geen ruimte voor armere gezinnen en een- of tweepersoonshuishoudens om ook in deze wijken een woning te bemachtigen. Ook voor starters en senioren was er weinig passend woningaanbod.

In een advies schrijft het PBL dat er bij nieuwe wijken altijd moet worden gekeken naar flexibiliteit voor de toekomst. Het planbureau adviseert beleidsmakers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties om bij grote bouwprojecten een duidelijke langetermijnvisie te formuleren. Op die manier kunnen deze projecten beter aansluiten bij de veranderende woonbehoeften.