Actueel Nieuws

Panden van huizenbeleggers staan nog niet massaal in verkoop

Panden van huizenbeleggers staan nog niet massaal in verkoop Nadat strengere regels voor woningverhuur zijn ingezet, was de verwachting dat woningverhuurders hun huizen in grote getalen te koop ging zetten. Dit blijkt echter nog niet het geval te zijn. Het is zelfs zo dat het aandeel van woningverhuur in de huizenmarkt gestegen is, dit blijkt uit cijfers van het Kadaster. Beleggers hadden een aandeel van 9,4 procent de hele woningmarkt in 2023. In 2022 lag dit op 9 procent en in 2021 was dit 8,6 procent. Het aandeel neemt dus juist toe. Dit komt met name doordat beleggers veel nieuwbouw in hun bezit hebben.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 09-02-2024
Persbericht Woningmarkt

De laatste jaren neemt de aandacht op huizenbeleggers toe. Deze groep vormt namelijk een concurrentie voor starters op de woningmarkt. In tegenstelling tot huizenbeleggers hebben starters vaak minder te besteden en maken daardoor nogal eens minder kans op de aankoop van een woning. Toch zit er ook een andere kant aan, namelijk dat huizenbeleggers meer aanbod creëren in de verhuur. De verhuurmarkt is momenteel ook zeer beperkt dus extra aanbod is daar welkom. Het gaat in dit geval om kleine investeren met circa drie panden, maar ook grote vastgoedbeheerders met honderden tot duizenden panden.

Strengere regelgeving voor verhuurders

Vanuit het demissionaire kabinet zijn diverse maatregelen gekomen om de groep van verhuurders in te perken. Een van de maatregelen is de voor de groep verhoogde overdrachtsbelasting. Deze is in enkele stappen verhoogd naar meer dan 10 procent. Een andere maatregel is dat gemeenten een verbod mogen instellen op woningverhuur, dit mag wel alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook is er momenteel een wet in ontwikkeling die de hoogte van huurprijzen moet beperken, de Wet betaalbare huur. Deze is nog niet goedgekeurd en de vraag is of de nieuwe Tweede Kamer de wet goedkeurt.

Woningbeleggers zien de maatregelen aan en gaan ervan uit dat verhuur niet meer de moeite waard zal zijn. Ze vrezen hun panden te moeten verkopen. Pararius is een verhuurplatform en zij zagen al dat veel verhuurders hun woningen te komen hebben gezet in de afgelopen maanden. De verkoop van woningen door deze groep investeerders is nog geen trend. Als we kijken naar afgelopen jaar dan ging het om 33.400 woningen die te koop zijn gezet door verhuurders. In het jaar 2022 was dit nog 43.700 en in 2023 was het zelfs bijna 65.000 woningen. Het te koop gezette woningen door verhuurders is daarmee eerder gehalveerd in de laatste jaren.

Waarom geen massale verkoop?

Cijfers uit het Kadaster laten een beweging zien in de groep woningbeleggers. In 2023 werden 19.100 woningen aangekocht door beleggers, in 2022 waren dit nog 37.600 woningen en in 2020 zelfs 70.000 woningen. De conclusie is dat de maatregelen en ook de economische omstandigheden beleggers minder zijn gaan aankopen maar niet meer zijn gaan verkopen, aldus het Kadaster. Het grotere marktaandeel wat deze groep heeft, komt voort uit nieuwbouw. Zo is de financiering van bouwprojecten vaak vanuit grotere beleggers. Dit laten de cijfers ook zien, het woningbezit onder grote investeerders is juist toegenomen.