Aantal hypotheekaanvragen met 45% gedaald in 4e kwartaal 2022

Door afkoeling woningmarkt krijgen jonge huizenkopers weer vaker voet tussen de deur. Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het vierde kwartaal van 2022 bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van een forse daling van het aantal hypotheekaanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (-89 procent). Als gevolg van de stijgende hypotheekrente, die sinds begin vorig jaar met ruim 3 procentpunt is gestegen, is de markt voor oversluiten vrijwel opgedroogd, blijkt uit de nieuwste Hypotheekindex van De Hypotheker. Tegelijkertijd daalde in dezelfde periode de gemiddelde prijs voor een koopwoning met bijna 4 procent. Jonge huizenkopers tot 35 jaar krijgen door deze ontwikkelingen steeds meer een voet tussen de deur op de huizenmarkt. Zo was bij deze leeftijdscategorie in december sprake van een stijging van 9 procent van het aantal aanvragen voor de aankoop van een nieuwe woning ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Michel Van Den Akker 2023 Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker was directievoorzitter van De Hypothekers Associatie in de periode 2019- Q1 2023. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 10 min
Laatste update 17/01/2023
Hypotheekindex Q4 2022 Daling Hypotheekbedrag

Voor het eerst sinds jaren zijn zowel de woning- als de hypotheekmarkt aan het afkoelen. In totaal daalde het totale aantal aanvragen in het vierde kwartaal met maar liefst 46 procent in vergelijking met een jaar geleden Zo was 63 procent van alle hypotheekaanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning, terwijl dit in dezelfde periode een jaar geleden nog 46 procent bedroeg. Deze stijging van het aandeel aankoop woning wordt veroorzaakt door de sterke daling van het aantal aanvragen voor het oversluiten van de hypotheek. Daarnaast is voor het eerst sinds drie jaar een daling zichtbaar van het aantal aanvragen voor woningverbetering. Vooral in Limburg (-57 procent), Overijssel (-56 procent) en Gelderland (-51 procent) was sprake van een bovengemiddelde daling van het totale aantal hypotheekaanvragen. De daling was het minst sterk in Groningen (-32 procent) en Zeeland (-35 procent). Met name 55-plussers vragen minder hypotheken aan in vergelijking met vorig jaar; dit is met twee derde afgenomen. Tegelijkertijd is het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning met 11 procent gedaald. In het vierde kwartaal lag dit bedrag met 298.000 euro zelfs voor het eerst sinds twee jaar onder de grens van 300.000 euro.

Markt voor oversluiters vrijwel opgedroogd

Het aantal hypotheekaanvragen voor het oversluiten van de hypotheek is in het laatste kwartaal van 2022 sterk gedaald (-89 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar. In het eerste kwartaal van 2022 was juist sprake van een zeer forse stijging (+116 procent). In het tweede en derde kwartaal is een forse daling ingezet met respectievelijk 25 en 70 procent. In het vierde kwartaal van 2022 was nog maar 6 procent van alle hypotheekaanvragen afkomstig van oversluiters, terwijl dit in het vierde kwartaal van 2021 nog 32 procent was. Het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering is in het laatste kwartaal van 2022 eveneens gedaald (-26 procent) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toch is het aandeel hiervan in het totale aantal hypotheekaanvragen (26 procent) nog steeds groot. De Hypotheker verwacht dat veel huizenbezitters gezien de hogere energiekosten het komende jaar blijven investeren in het verduurzamen van hun woning. Door een relatief kleine investering kan al aanzienlijk worden bespaard op de energiekosten, bijvoorbeeld door het aanbrengen van isolatiemateriaal of hoog-rendementsglas.

 

"Door de sterke stijging van de hypotheekrente is het oversluiten van de hypotheek in veel gevallen geen aantrekkelijke optie meer."
Michel van den Akker, directievoorzitter
Michel Van Den Akker 2023

“Het totale aantal hypotheekaanvragen is over heel 2022 met slechts 6 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van de zeer sterke daling van het aantal oversluitingen. Over het hele jaar daalde deze categorie met 29 procent. Door de sterke stijging van de hypotheekrente is het oversluiten van de hypotheek in veel gevallen geen aantrekkelijke optie meer”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Hoewel het aantal hypotheekaanvragen in 2022 voor de aankoop van een woning is gedaald, zien we wél een stijging van 5 procent onder jonge huizenkopers. Dat is een hoopvolle ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn deze hypotheekaanvragen onder 55-plussers met bijna een kwart gedaald, als gevolg van het grote tekort aan betaalbare levensloopbestendige woningen. Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van nieuwbouwwoningen kan een bijdrage leveren aan een betere doorstroming op de huizenmarkt.”

Bekijk de infographic van de Hypotheek Index Q4 2022 voor de laatste trends in hypotheekland.