Al 22 procent meer hypotheekaanvragen met rentevaste periode tot 15 jaar in 2024

Capelle aan den IJssel, 13 juni 2024 - Nederlandse huizenkopers kiezen er steeds vaker voor om de hypotheekrente voor een korte of middellange periode vast te zetten. Zo is het aantal hypotheekaanvragen met een rentevaste periode tot vijftien jaar in de eerste vijf maanden van 2024 met maar liefst 22 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De populariteit van hypotheken met een langere renteperiode neemt af. Zo is het aantal hypotheekaanvragen met een rentevaste periode tussen 15 en 30 jaar met 8 procent gedaald. De Hypotheker verwacht dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten nu de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om de rente voor het eerst in bijna vijf jaar te verlagen, waardoor de lichte daling van de hypotheekrente voorlopig zal aanhouden.

Mark De Rijke Mark de Rijke | Commercieel Directeur Mark de Rijke is sinds 2023 Commercieel Directeur bij De Hypotheker. Samen met directievoorzitter Sanne de Laat en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was hij Algemeen Directeur bij Ingage.
Leestijd: 5 min
Laatste update 13/06/2024

Nadat de gemiddelde hypotheekrente in de afgelopen jaren steeds opnieuw steeg, lijkt deze rentestijging voorlopig ten einde. In het najaar van 2023 begon de hypotheekrente licht te dalen en tussen februari en april van dit jaar bleef deze redelijk stabiel, tot begin mei opnieuw een daling werd ingezet. De Hypotheker verwacht dat deze geleidelijke daling zal aanhouden nu de ECB heeft besloten de rentetarieven met 0,25 procentpunt te verlagen. Deze beslissing is mede ingegeven doordat de inflatie in de eurozone nu 2,6 procent bedraagt en zich nog altijd meer naar het streefniveau van 2 procent beweegt. Hoewel de krappe arbeidsmarkt nog steeds zorgt voor loonstijgingen - wat kan zorgen voor een opwaartse druk op de inflatie - is dit een signaal dat er een keerpunt lijkt te zijn bereikt. Per saldo verwacht De Hypotheker daarom in de komende periode een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de gemiddelde hypotheekrente.

Kortere rentevaste periodes winnen aan populariteit

Deze optelsom van factoren leidt tot een duidelijke verschuiving van de rentevaste periodes waarvoor Nederlandse huizenkopers kiezen bij het afsluiten van een hypotheek. De voorkeur voor korte of middellange rentevaste periodes is ten opzichte van voorgaande jaren sterk gegroeid. Slechts 16 procent van de huizenkopers koos in de eerste vijf maanden van 2022 nog voor een rentevaste periode tot 15 jaar, terwijl dit aandeel zowel in 2023 (59 procent) als 2024 (62 procent) sterk is toegenomen. De voorkeur van veruit de meeste huizenkopers gaat nu uit naar een rentevaste periode tot vijftien jaar. Het aantal hypotheekaanvragen van deze rentevaste periode op het totale aantal hypotheekaanvragen is met maar liefst 22 procent gestegen in vergelijking met 2023 en zelfs met 117 procent ten opzichte van 2022. Daarentegen neemt het aantal hypotheekaanvragen met een langere rentevaste periode juist af. Het aantal hypotheekaanvragen met een renteperiode van 15 tot 30 jaar is met 8 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2023 en zelfs met 295 procent ten opzichte van 2022. Het aandeel van deze periodes is dan ook gedaald van 84 procent in 2022 naar 38 procent in 2024.

“Steeds meer huizenkopers kiezen voor kortere rentevaste periodes in de verwachting dat de hypotheekrente na afloop van de rentevaste periode lager zal liggen.,,
Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker
Mark De Rijke

Huizenkopers verwachten lagere hypotheekrente

De gemiddelde hypotheekrente stond begin mei op 3,95 procent voor een 10-jaars hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie en is eind mei licht gedaald naar 3,90 procent. “Aangezien de hypotheekrentes in 2022 flink zijn gestegen, liggen de tarieven op dit moment een stuk hoger dan in de vijf jaren voor 2022. Dit heeft er mede toe geleid dat de voorkeuren van huizenkopers zijn veranderd”, vertelt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. “Steeds meer huizenkopers kiezen voor korte of middellange rentevaste periodes in de verwachting dat de hypotheekrente na afloop van de rentevaste periode lager zal liggen. Het ziet er naar uit dat de lichte daling van de hypotheekrente zich zal voortzetten nu de ECB heeft besloten tot een renteverlaging. Hierdoor zal de hypotheekrente in de komende periode waarschijnlijk licht dalen of stabiel blijven, wat ertoe kan leiden dat meer huizenkopers kijken hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen.”

Lees hier de uitgebreide renteverwachting van onze experts.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexandra de Vries, Communicatieadviseur De Hypotheker, telefoon: 010-2428922, e-mail: [email protected]