Actueel Nieuws

De Hypotheker creëert duidelijkheid voor de gehele branche over nazorgplicht

Capelle aan den IJssel, 29 mei 2020 - De nazorgplicht van een financieel adviseur houdt niet in dat deze de consument moet informeren over algemene premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Dat heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vandaag bekendgemaakt. De Hypotheker is blij met deze uitspraak in hoger beroep, omdat er nu voor de financiële branche duidelijkheid is over de praktische invulling van de nazorgplicht. Zo is een adviseur wettelijk verplicht de consument gedurende de looptijd van een verzekering te informeren over wijzigingen in het afgesloten product zélf, maar niet over algemene marktontwikkelingen, zoals een premiedaling.

Met deze uitspraak stelt de commissie De Hypotheker in het gelijk, die in oktober 2019 in beroep ging tegen een uitspraak van het Kifid over de invulling van nazorgplicht rondom een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Deze uitspraak leidde in de branche tot veel verwarring. De Hypotheker is blij dat de commissie met haar uitspraak de onduidelijkheid over de invulling van de nazorgplicht wegneemt. Zo is een financieel adviseur wettelijk noch contractueel verplicht om een klant te wijzen op algemene premiewijzigingen bij een nieuwe ORV, als de premie van de desbetreffende ORV zelf niet verandert. Dit is alleen nodig als hier specifieke afspraken over zijn gemaakt tussen adviseur en klant. Een adviseur is daarentegen wel wettelijk verplicht een consument te informeren over wijzigingen in het product zelf.

“We zijn blij dat met de uitspraak van de Commissie van Beroep nu duidelijkheid is gecreëerd over de praktische invulling van de nazorgplicht voor adviseurs: niet alleen voor onze eigen adviseurs, maar voor de hele branche. Gezien het belang hiervan besloten we vorig jaar na afstemming met de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en verzekeringsrechtdeskundige mr. dr. Cees de Jong gebruik te maken van de mogelijkheid tot hoger beroep”, vertelt Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker. “Deze uitspraak geeft financiële adviseurs voldoende handvatten om de belangen van de consument goed te behartigen. Tegelijkertijd geeft het ook de verzekerden - onze klanten - de houvast over de nazorg die zij van hun adviseur mogen verwachten en de afspraken die je daarover met elkaar maakt.”