De Hypotheker wil duidelijkheid over invulling nazorg

Capelle aan den IJssel, 18 oktober 2019 - De Hypotheker is van mening dat de invulling van nazorg vanuit de zorgplicht rondom financiële producten op dit moment nog te onduidelijk is. Een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt hieraan ten grondslag. Volgens De Hypotheker geeft deze uitspraak onvoldoende duidelijkheid over de praktische invulling van de nazorgverplichting. Gezien het belang van de uitspraak heeft de geschillencommissie van het Kifid De Hypotheker de mogelijkheid geboden in hoger beroep te gaan waarvan zij gebruik maakt.

Als marktleider neemt De Hypotheker haar verantwoordelijkheid om zo voor het intermediair meer duidelijkheid te verkrijgen rondom zorgplicht. Het Kifid geeft in haar uitspraak aan dat er een verplichting is tot het informeren van een klant over trends in de markt, waaronder een mogelijke lagere premie van de overlijdensrisicoverzekering, volgend uit artikel 4:20 Wet op het financieel toezicht. Deze uitspraak heeft in de branche tot verwarring geleid. Als uitleg van de wet leidt tot discussie is het per definitie lastig om vast te stellen wat de klant mag verwachten en of een organisatie hier juiste invulling aan heeft gegeven. De Hypotheker vindt dit een onwenselijke situatie en heeft besloten gebruik te maken van de bijzondere mogelijkheid tot hoger beroep, met de verwachting voor de branche meer duidelijkheid te creëren.

Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker, licht verder toe: “Naar aanleiding van de uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid inzake tekortkoming van De Hypotheker en andere marktpartijen met betrekking tot nazorg op het gebied van een overlijdensrisicoverzekering, blijft de invulling van nazorg onduidelijk. We zijn van mening dat De Hypotheker vanuit haar rol en positie met dit hoger beroep een bijdrage kan leveren aan duidelijkheid over de invulling van nazorg”.