Actueel Nieuws

Einde daling hypotheekrente nog niet in zicht

De daling van de hypotheekrente zal ook in 2020 nog doorzetten, zo verwacht De Hypotheker. Met een hernieuwd opkoopprogramma van obligaties probeert De Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie in de eurozone een extra impuls te geven. De Europese economie is nog niet sterk genoeg en de wereldhandel en inflatie nog altijd laag. De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar ramingen over de economische groei naar verwachting binnenkort naar beneden bijstellen. Dit kan opnieuw leiden tot verlaging van de beleidsrente en een nieuwe verhoging van het aankoopbedrag van obligaties. Door deze ontwikkelingen verwacht De Hypotheker dat zowel de kortlopende als langlopende rente in 2020 verder zal dalen, met een lagere hypotheekrente tot gevolg. De Hypotheker verwacht echter dat deze daling bescheiden zal zijn.

De huidige inflatie in de eurozone staat op 1 procent. Dit is ruim onder het streefpercentage van de ECB dat ongeveer 2 procent bedraagt. Om de inflatie en daarmee de economie van het eurogebied te stimuleren, is de ECB opnieuw gestart met het opkopen van obligaties, voor een bedrag van 20 miljard euro per maand. Dit zet extra druk op de al historisch lage kapitaalmarktrentes. Desondanks willen de economische groeicijfers nog niet overtuigen. De export stijgt minder hard en vraag van buiten de Eurozone was het afgelopen kwartaal zwak vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. “Verruiming van het monetaire beleid van de ECB vergroot de kans dat de rente op kortlopende hypothecaire leningen verder zal dalen”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “De maatregelen die de ECB neemt, hebben - weliswaar in mindere mate - ook effect op leningen met een langere looptijd. Hierdoor verwachten wij dat ook de rente op langlopende hypothecaire leningen licht zal dalen in 2020”.

Zorgen recessie nemen af

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalde in het laatste kwartaal van 2019 licht: van 1,20 procent begin oktober naar 1,17 procent begin december. Een gemiddelde hypotheeklening met een 15-jaars rentevaste periode (met NHG) daalde in het laatste kwartaal zelfs van 1,64 procent naar 1,57 procent. De hypotheekrentetarieven zijn verder gedaald, wat met name veroorzaakt werd doordat deze zomer de kapitaalmarktrentes in de VS en de eurolanden scherp naar beneden gingen. Een ‘no-deal-brexit’ en de handelsoorlog tussen de VS en China wakkerden de vrees aan voor een economische recessie. Inmiddels zijn deze zorgen weer wat afgenomen en lijken ook China en de VS met het voorlopig handelsakkoord weer een stap in de goede richting te hebben genomen. Maar de internationale politieke situatie blijft onzeker. waardoor bedrijven en gezinnen voorzichtig zijn met investeren en consumeren. Dit heeft een remmend effect op de economische groei. De Hypotheker verwacht dat de kapitaalmarktrentes de komende kwartalen zeer laag zullen blijven en mogelijk zelfs verder kunnen dalen. Opgeteld bij de ontwikkelingen op de woningmarkt en de stevige concurrentie op de hypotheekmarkt is verdere daling van de rente op hypotheekleningen daarom zeer waarschijnlijk.