Kansen Jan Modaal op woningmarkt nagenoeg uitzichtloos

Positie huizenkopers met modaal inkomen afgelopen jaar nog verder verslechterd. Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen nog moeilijker geworden om een woning te vinden in vergelijking met een jaar geleden. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de situatie verslechterd. Nog slechts 4,7 procent van het totale huizenaanbod is beschikbaar voor deze inkomensgroep, terwijl dit een jaar geleden nog 6,3 procent was. Dit is een afname van ruim een kwart. In de provincies Utrecht en Noord-Brabant is de situatie voor alleenstaanden met een modaal inkomen het meest uitzichtloos. In Groningen, Drenthe en Limburg maakt een eenverdiener nog de meeste kans om een woning te vinden. Hoewel tweeverdieners met een modaal inkomen meer mogelijkheden hebben, lopen ook zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker waarin per regio in kaart is gebracht hoeveel woningen er beschikbaar zijn voor een- en tweeverdieners met een modaal inkomen.

Michel Van Den Akker 2023 Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker was directievoorzitter van De Hypothekers Associatie in de periode 2019- Q1 2023. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 5 min
Laatste update 06/08/2020

Het modale inkomen in 2020 is vastgesteld op 36.500 euro per jaar. Met dit salaris kun je als alleenstaande een hypotheek krijgen van ongeveer 169.000 euro. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker in het onderzoek uitgegaan van 61.000 euro (36.500 + 24.500 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek te krijgen van zo’n 297.000 euro. Bij de berekening van de maximale leensom is uitgegaan van een rentepercentage van 1,25 procent op basis van een 10-jaars rente met NHG. Naar aanleiding van deze berekeningen heeft De Hypotheker een selectie gemaakt van alle woningen die op dit moment in Nederland te koop staan en is in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale huizenaanbod huizenkopers – alleenstaanden en tweeverdieners - met een modaal inkomen in aanmerking kunnen komen.

Bekijk de infographic

Alleenstaande huizenkopers in veel provincies nagenoeg kansloos

Als modale eenverdiener maak je - net als vorig jaar - nog de meeste kans op een woning in de provincie Groningen, al is ook hier het beschikbare woningaanbod gedaald. Het percentage betaalbare woningen ligt hier nu op 19 procent van het totale woningaanbod. Vorig jaar was dat nog 24 procent. Ook in Drenthe (12,3 procent) en Limburg (12,2 procent) staan nog betaalbare woningen te koop. De kansen voor alleenstaande huizenkopers zijn echter drastisch verminderd in vergelijking met vorig jaar. Een single huizenkoper met een modaal inkomen komt slechts voor 4,7 procent van het totale woningaanbod in aanmerking, een daling van 25,4 procent in één jaar tijd. Vooral in de grote steden is de kans om een woning te vinden erg klein. Zo is in Utrecht (1,5 procent) en Eindhoven (1,8 procent) bijna geen woning meer te krijgen terwijl juist in de grote steden veel alleenstaanden op zoek zijn naar een huis. In Rotterdam maken alleenstaanden met een modaal inkomen nog de meeste kans op een woning: bijna 5 procent is beschikbaar voor hen in deze stad.

Tweeverdieners met een modaal inkomen hebben weliswaar meer mogelijkheden om een woning te vinden, maar ook voor hen zijn de vooruitzichten in het afgelopen jaar verslechterd. Een jaar geleden kwam een stel met modaal inkomen in aanmerking voor 35 procent van het totale woningaanbod: nu ligt dit op 32 procent (-8,6 procent). Tweeverdieners maken in de noordelijke provincies - Groningen (62,1 procent) en Friesland (53,3 procent) - en in Limburg (51,6 procent) het meeste kans op een woning. De provincies Utrecht (16,4 procent) en Noord-Holland (20,1 procent) scoren het laagst. Ook bij modale tweeverdieners scoort Rotterdam onder de grote steden het beste, hier is drie op de tien woningen van het totale aanbod beschikbaar. In Den Haag is ruim een kwart van het totaal aantal woningen beschikbaar. In Amsterdam (11,6 procent) en Utrecht (17,2 procent) is het aanbod het kleinst.

Uitbreiding aanbod betaalbare woningen cruciaal

Door de coronacrisis neemt het woningaanbod licht toe en op basis van het aantal hypotheekaanvragen lijkt onder andere daardoor de positie van de starter langzaam iets te verbeteren. Echter, ten opzichte van vorig jaar is de positie van de grote groep middeninkomens in Nederland verder verslechterd. “Het is zorgwekkend dat de mogelijkheden van huizenkopers met een modaal inkomen niet zijn verbeterd. Sterker nog: de positie van met name alleenstaande huizenkopers is in sommige provincies vrijwel uitzichtloos, terwijl deze groep woningzoekenden alleen maar groeit”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Door de coronacrisis lijkt het er op dat de omstandigheden zijn veranderd. Het woningaanbod neemt iets toe doordat beleggers terughoudender zijn en minder expats zich begeven op de woningmarkt. De middeninkomens plukken hier echter niet de vruchten van. Het is dan ook cruciaal dat er voldoende wordt geïnvesteerd in doorstroming op de woningmarkt en in de woningvoorraad, onder meer door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te stimuleren.”