Ruim driekwart van de oriënteerders verwacht dat krapte op woningmarkt verder zal toenemen

Tijdens de komende verkiezingen staat het oplossen van de woningcrisis hoog op de agenda van politieke partijen. Ondanks de voorgestelde maatregelen zijn oriënteerders van mening dat deze niet toereikend zijn om binnen afzienbare tijd de problemen op de woningmarkt op te lossen. Vooral het substantieel vergroten van de woningvoorraad kan de impasse op de huizenmarkt volgens hen doorbreken. Toch verwacht ruim driekwart van de potentiële huizenkopers niet dat de krapte op de woningmarkt in de komende kabinetsperiode gaat verminderen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder 475 Nederlanders die zich oriënteren op een eerste of volgende woning. Zo verwacht 77 procent dat de krapte op de woningmarkt verder zal toenemen en 70 procent dat de huizenprijzen voorlopig blijven stijgen vanwege de woningschaarste. 
 

Mark De Rijke Mark de Rijke | Commercieel Directeur Mark de Rijke is sinds 2023 Commercieel Directeur bij De Hypotheker. Samen met directievoorzitter Sanne de Laat en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was hij Algemeen Directeur bij Ingage.
Leestijd: 5 min
Laatste update 17/11/2023

De problemen op de woningmarkt zijn voor de Nederlandse kiezer één van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Zo vinden ruim zeven op de tien potentiële huizenkopers dat de nieuwe regering vooral moet inzetten op het bouwen van betaalbare woningen in het middensegment, omdat nieuwbouw nu voor veel mensen onbetaalbaar is. Daarnaast zegt bijna twee derde dat het nieuwe kabinet alles op alles moet zetten om vooral starters en senioren uitzicht te bieden op een betaalbare en/of levensloopbestendige woning. 
 
Het tekort aan betaalbare huizen is volgens de meeste oriënteerders onverminderd groot en de zoektocht naar een woning duurt veel langer dan hen lief is. Zo geldt voor drie op de tien mensen die zich oriënteren op een koopwoning dat zij veel langer dan gepland op zoek zijn naar een betaalbaar huis. Een derde van de potentiële huizenkopers is tussen zes maanden en één jaar op zoek naar een woning. Voor bijna een derde duurt deze zoektocht zelfs langer dan één jaar. Ook is er een grote groep die ervoor kiest de verhuisplannen voorlopig in de koelkast te zetten. Zo stellen bijna zes op de tien mensen hun koopplannen als gevolg van de krapte op de huizenmarkt uit. 

Nieuwbouwwoningen onbetaalbaar voor 80 procent van de oriënteerders

Uit het onderzoek van De Hypotheker blijkt dat bijna driekwart van de oriënteerders aangeeft dat er te weinig woningaanbod beschikbaar is in de prijsklasse van hun voorkeur. Bovendien zegt ruim de helft dat er te weinig huizen zijn die aan hun wensen voldoen. Een ruime meerderheid doet dan ook concessies aan hun woonwensen, bijvoorbeeld door buiten de regio van hun voorkeur te zoeken of door in te leveren op het uiterlijk en de indeling van een woning. Daarnaast is 39 procent bereid een woning te kopen met een lager energielabel dan gewenst en staat ruim een derde er voor open kleiner te gaan wonen dan zij aanvankelijk wilden. Dit komt mede door het tekort aan betaalbare nieuwbouwwoningen. Zo zegt 80 procent dat zulke woningen op dit moment voor hen onbetaalbaar zijn. Om de huidige impasse te doorbreken, moet het nieuwe kabinet de regie sterker naar zich toetrekken. Dit is volgens 68 procent cruciaal om de doorstroming op de huizenmarkt op gang te brengen, bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoren en bedrijfspanden. Daarnaast willen ruim zes op de tien oriënteerders dat de overheid extra maatregelen treft om beleggers van de woningmarkt te weren, bijvoorbeeld door een verruiming van de opkoopbescherming. Verder vinden ruim zes op de tien personen dat de overheid de vooruitzichten op een woning kan verbeteren door het verruimen van de financieringsmogelijkheden. 
 

“Het is cruciaal dat de overheid in de komende jaren alles op alles zet om de doorstroming op de huizenmarkt te vergroten. Daarnaast moet de woningvoorraad fors worden uitgebreid, in het bijzonder voor starters en senioren.
Mark de Rijke, commercieel directeur De Hypotheker
Mark De Rijke

Centrale strategie cruciaal om huizenmarkt vlot te trekken

Hoewel De Hypotheker het positief vindt dat er in de verkiezingsprogramma’s veel aandacht is voor de woningmarkt, vindt zij het zorgwekkend dat ruim driekwart van de Nederlandse huizenkopers er geen vertrouwen in heeft dat de nieuwe regering de woningcrisis op korte termijn zal oplossen. “Het is dan ook cruciaal dat de overheid in de komende jaren alles op alles zet om de doorstroming op de huizenmarkt te vergroten. Daarnaast moet de woningvoorraad fors worden uitgebreid, in het bijzonder voor starters en senioren”, zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. “De overheid moet de regie naar zich toetrekken en een landelijke strategie ontwikkelen. Doordat de bouweisen per gemeente nu verschillen, is het voor bouwers extra lastig om snel te handelen. Ook leidt dit tot een onnodige stijging van de bouwkosten. Door per regio heldere kaders te scheppen, weten bouwers waar zij aan toe zijn. Er is nog voldoende ruimte in Nederland om te bouwen, maar de landelijke overheid moet dan wel het voortouw nemen om het woningtekort op te lossen. In nauw overleg met betrokken partijen moet zij aan een centrale strategie werken, zodat de impasse op de huizenmarkt kan worden doorbroken en op termijn een betaalbaar huis voor een grotere groep Nederlanders binnen handbereik komt.”