Online werkgeversverklaring

Geachte werkgever,

Je werknemer is bezig met de aanvraag voor een hypotheek en verzoekt je om bijgaande werkgeversverklaring in te vullen. Banken zijn streng in het controleren van deze verklaringen en eisen een nieuwe als iets niet goed of niet volledig is ingevuld. Om dat extra werk te voorkomen is het belangrijk dat je de verklaring volgens de richtlijnen invult.



Gegevens werkgever
info Vul de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft (geen handelsnaam).
info Vul het adres van de organisatie in. Een postbusnummer is niet toegestaan
info Dit veld is verplicht
info De postcode moet horen bij het adres.
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
Gegevens werknemer
Aanspreekvorm *
info Indien van toepassing, vul hier ook de meisjesnaam van de werknemer in.
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info De datum van indiensttreding moet overeenkomen met de datum in de arbeidsovereenkomst en op de salarisstrook van de werknemer.
info Je functie moet exact overeenkomen met de functie op de salarisstrook van de werknemer.
Aard van het dienstverband
De werknemer heeft *
info Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband is van belang dat de vermelde begin- en einddatum overeenkomen met de data in de arbeidsovereenkomst

(Zie arbeidsovereenkomst)

info Dit veld is verplicht

(bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht)

Is er sprake van een proeftijd? *
Is de proeftijd verstreken? *
Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? *
info Dit veld is verplicht
Directeur / aandeelhouder *
info Dit veld is verplicht
Verklaring voortzetting dienstverband
Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindigen daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd *
info Dit veld is verplicht
Inkomen
info Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris op de ingeleverde salarisstrook. Of 13 maal als er sprake is van een vierwekelijks salaris. Is er rekening gehouden met een toekomstige salarisstijging op de werkgeversverklaring, dan is een verklaring nodig op briefpapier van de organisatie met hierin vermeld wanneer de stijging ingaat en dat de salarisstijging herroeppelijk is. Vul het werkelijke salaris in. Bij een parttime baan vul hier het salaris voor een parttimer in en niet het fulltime salaris.

(basissalaris excl. overwerk e.d.)

info De vakantietoeslag bereken je zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Bijvoorbeeld: 8% van het bruto jaarsalaris. Krijg de werknemer vakantiebonnen, vul dan de totale waarde van de bonnen over de afgelopen 12 maanden in.
info Is er structureel sprake van onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, vul dan de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in. Structureel wil zeggen dat het algemeen bekend is dat onregelmatigheid, provisie en/of overwerk bij de functie past. Er zijn banken die toestaan dat met een groter aantal maanden gerekend mag worden. Je medewerker of de hypotheekadviseur zal dit dan aan je doorgeven.
info Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als deze onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen." position="top" class="icon icon-help-circled text-secondary
info Is er structureel sprake van onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, vul dan de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in. Structureel wil zeggen dat het algemeen bekend is dat onregelmatigheid, provisie en/of overwerk bij de functie past. Er zijn banken die toestaan dat met een groter aantal maanden gerekend mag worden. Je medewerker of de hypotheekadviseur zal dit dan aan je doorgeven.
info Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als deze onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen." position="top" class="icon icon-help-circled text-secondary
info Is er structureel sprake van onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, vul dan de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in. Structureel wil zeggen dat het algemeen bekend is dat onregelmatigheid, provisie en/of overwerk bij de functie past. Er zijn banken die toestaan dat met een groter aantal maanden gerekend mag worden. Je medewerker of de hypotheekadviseur zal dit dan aan je doorgeven.
Leningen/Loonbeslag
Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? *
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht
Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd? *
info Dit veld is verplicht
info Dit veld is verplicht

Download nu de de werkgeversverklaring in pdf formaat. Of vul deze opnieuw in.

De werkgeversverklaring moet ondertekend zijn (met blauwe pen), voorzien van een bedrijfsstempel. Heb je geen bedrijfsstempel, dan moet je dit apart verklaren op briefpapier van de organisatie. Deze verklaring laat je ondertekenen door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent.