Online Werkgeversverklaring

Geachte werkgever,

Uw werknemer is bezig met de aanvraag voor een hypotheek en verzoekt u om bijgaande werkgeversverklaring in te vullen. Banken zijn streng in het controleren van deze verklaringen en eisen een nieuwe als iets niet goed of niet volledig is ingevuld. Om dat extra werk te voorkomen is het belangrijk dat u de verklaring volgens de richtlijnen invult.


Gegevens werkgever

Gegevens werknemer
Aanspreekvorm *

Aard van het dienstverband
De werknemer heeft *

(Zie arbeidsovereenkomst)

(bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht)

Is er sprake van een proeftijd? *
Is de proeftijd verstreken? *
Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? *
Dit is verplicht om in te vullen.
Directeur / aandeelhouder *

Verklaring voortzetting dienstverband

Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd


Inkomen

(basissalaris excl. overwerk e.d.)


Leningen/Loonbeslag
Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? *
Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd? *

{{error.message}}

Download nu de de werkgeversverklaring in pdf formaat. Of vul deze opnieuw in.

De werkgeversverklaring moet ondertekend zijn (met blauwe pen), voorzien van een bedrijfsstempel. Heb je geen bedrijfsstempel, dan moet je dit apart verklaren op briefpapier van de organisatie. Deze verklaring laat je ondertekenen door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent.


Deel dit artikel:
Linkedin